Maturanti sa lúčili

titulkaRoky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá sa konala 7. mája 2015, nám opäť pripomenula, že sa ukončil ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí v tento deň do telocvične prišli s úsmevom na tvári, iní so sklonenou hlavou.

Počas rozlúčky boli riaditeľom školy ocenení tí, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Boli to: Tomáš Kincl (IV.AP), Dávid Mičenec (IV.AP), Jakub Paraík (IV.BM), Lenka Holáková (IV.DP), Andrea Paurová (IV.DP), Pavol Švelka (IV.DP) a Radka Valková (IV.DP), ktorá bola zároveň vyhlásená za najlepšiu žiačku školy.

Našim študentom – maturantom prajeme šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok, a aby pri skúške dospelosti všetci uplatnili doposiaľ získané vedomosti.

Do ďalších rokov im želáme, aby sa im splnili všetky predsavzatia, túžby a ciele, aby boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie.

1. IV.AP 2. IV.BP 3. IV.CP 4. IV.DP 5. IV.AM 6. IV.BM 7. II.AN 8. ocenení 9. Radka 10. Lenka