Exkurzia v podniku

Dňa 18.05.2015 sa žiaci II.AU zúčastnili exkurzie v podniku A.S.A. Marček, ktorý sa zaoberá skladovaním, spracovaním a distribúciou niektorých druhov odpadu, vrátane nebezpečného odpadu.

Tieto služby využívajú najmä priemyselné, komerčné a obchodné centrá.

Spoločnosť zabezpečuje vrátane prepravy, zberu a zhodnocovania odpadov aj formu triedenia odpadov. Najväčší podiel tvorí oblasť zhodnocovania druhotných surovín.

Najprv nás p. Jaroš oboznámil s činnosťou ich podniku, potom sme si pozreli jednotlivé zariadenia ako sú balíkovacie horizontálne a vertikálne lisy, lisovacie kontajnery, dopravníky, drviace a mlecie zariadenie.

Na záver žiakom ukázal, čo všetko ľudia hádžu do triedeného odpadu, konkrétne kontajnerov na plast.

Ing. Valentová Dagmar