PRAX OBJAVUJE SVET

Fotografia0021Dňa 18.09.2014 sa žiaci Jozef Piatka a Michal Gatial z III.AP zúčastnili  v rámci praxe obhliadky Osobného prístavu v Bratislave. V spolupráci s Cargo Slovakia a Žilinskou univerzitou boli  oboznámení s činnosťou prístavu a návštevy administratívnych budov spoločnosti ZSSK CARGO Slovakia a SPaP (Slovenská plavba a prístay,a.s.).

Názor našich žiakov:

Vedomosti a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, určite využijeme v oblasti odbornej praxe a ďalšieho odborného vzdelávania. Poďakovanie patrí spoločnosti ZSSK CARGO Slovakia, SPaP a Dopravnej akadémii v Žiline, ktorá umožňuje absolvovanie praxe mimo sídla školy.

 

Mgr. Mária Sikorová

Fotografia0003 Fotografia0016 Fotografia0018Fotografia0022