Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

hniezdo

Mňa kedys zvádzal svet,

mi hovoriac: „Reč, ktorú

z domu vieš, ó, jak je lichá!“

A stretli sme sa opäť, 12. februára 2014 v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova. „Pod kritickým drobnohľadom“ našich slovenčinárov – Mgr. O. Černekovej, Mgr. Z. Majchrákovej a Mgr. Z. Bučkovej súťažili študenti študijných odborov v troch kategóriach: v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Z celkového počtu 20 žiakov ocenenie získali nasledovní recitátori:

Kategória – prednes poézie:

1. V. Pokryvková, II.DP

2. M.Pirošová, I.BP

3. P.Švelka, III.DP

Kategória – prednes prózy:

1. D.Frolová, III.BP

2. a 3. neudelené

Kategória – vlastná tvorba:

D.Mičenec a D.Štrbák, III.AP- čestné uznanie

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň nás hreje pocit, že kladný vzťah k našej ľúbozvučnej slovenčine u nás stále pretrváva. Do okresného kola súťaže postupujú V. Pokryvková a D. Frolová.