Červená stužka 2013

stuzkaPri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci III. AM, I. DP a III. BM triedy zúčastnili stretnutia na Mestskom úrade v Žiline. Po príchode a prezentácii účastníkov nás čakala zaujímavá odborná prednáška na tému HIV/AIDS. Opäť sme sa dozvedeli niečo nové o Misii sv. Jána v Barbertone v JAR prostredníctvom videorozhovoru s pani Máriou Olexovou. Celá kampaň bola zameraná i na prezentáciu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Očakávali sme i vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapájame každý rok. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 142 stredných škôl a my sme boli medzi nimi. Poďakovanie za vytvorenie krásnych pohľadníc patrí Adamovi Čavajdovi z I. AU, Márii Lupákovej z I. DP a Martine Pospíchalovej z II. DP triedy.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS žiaci I. AN triedy pomáhali aktualizovať nástenky a celú kampaň sme prezentovali nielen v materinskom jazyku, ale tiež v nemeckom a anglickom jazyku. Poďakovanie patrí tiež Jakubovi Králikovi, Marekovi Beňovskému, Michalovi Kašiarovi a Martinovi Sedliačkovi z III. AM triedy, ktorí pre celú školu vyrábali červené stužky a odovzdávali ich v triedach.

Mgr. Hubočanová

DSCN1763 DSCN1766 DSCN1771 DSCN1773 DSCN1794 DSCN1806 DSCN1788 DSCN1785 DSCN1807 DSCN1808