Návšteva Literárneho múzea v Martine

týždeň slovenských knižnícV rámci Medzinárodného týždňa knižníc sa v dňoch 21. – 25. 10. 2013 zúčastnili žiaci 1.AP 1.BP 1.DP 1.AM  s vyučujúcimi SJL exkurzie v Krajskej knižnici v Žiline.

Pracovníčka knižnice žiakom pomocou audiovizuálnej techniky priblížila základné poznatky fungovania knižnice – registrácia členov, spôsob vypožičania, dobu trvania vypožičania kníh. Prezentovala prehľad publikácií v knižnici od najstarších až po súčasné. Uviedla stručný vývoj knižnice- od založenia po prítomnosť. Pripomenula aj významné výročie pre slovenské písomníctvo, kultúru a vzdelávanie – 1150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. V závere prednášky oboznámila žiakov s jednotlivými oddeleniami knižnice.

Na záver exkurzie niektorí žiaci využili možnosť bezplatného zaregistrovania sa za člena knižnice.

nnnnnnn