Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Exkurzia Varico s.r.o. – prášková lakovňa, Žilina

Dňa 22. mája 2019 sa trieda III.AU zúčastnila odbornej exkurzie v podniku „Varico“s.r.o. Žilina – prášková lakovňa, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovových predmetov rôzneho tvaru i veľkosti. Povrch je upravovaný práškovou náterovou látkou.

Pokračovať v čítaní „Exkurzia Varico s.r.o. – prášková lakovňa, Žilina“

Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov

Dňa 16. mája 2019 sa žiaci II.AP, študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, pod vedením Ing. Drahnovej a Ing. Mihovej zúčastnili medzinárodnej konferencie Slovensko – Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Pokračovať v čítaní „Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov“

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

V piatok 17. mája 2019 sa uskutočnil už 22. ročník súťaže Beh do strečnianskych hradných schodov. Ako aj po minulé roky, tak aj tento, boli hlavnými organizátormi tohto populárneho bežeckého podujatia Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita, Olympijský klub Žilina, Považské múzeum v Žiline a obec Strečno.

Pokračovať v čítaní „BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV“

Deň víťazstva v bieloruskom Grodne

V dňoch 7. –  10. 5. sa Timotej Pustaj z III. BP zúčastnil spolu s poslancom Žilinského mládežníckeho parlamentu Matejom Jedličkom a so slovenskými vojnovými veteránmi pietneho aktu kladenia vencov a vojenskej prehliadky pri príležitosti 74. výročia víťazstva nad fašizmom v bieloruskom meste Grodno.

Pokračovať v čítaní „Deň víťazstva v bieloruskom Grodne“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)


Názov predmetu zákazky:
 „SOŠ dopravná, Žilina – Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej“

Pokračovať v čítaní „Výzva na predloženie cenovej ponuky“

ŠTUDUJ DOPRAVU

Dňa 16. mája 2019  sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, p. Tomáša Křenka, žiakov z III. AM a III.BM triedy J. Kmeťa, L. Kmeťa, Ľ. Jánošíka projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka.

Pokračovať v čítaní „ŠTUDUJ DOPRAVU“