Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/25

17. mája 2024Prijímacie konanie, Škola
Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/25
Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby svoj záujem o štúdium potvrdili tlačivom „záväzné potvrdenie o nástupe“ ktoré následne doručia (poštou alebo osobne s originál podpismi – nie cez EduPage ani email) na adresu
Prečítať viac »

Odborná exkurzia ŽS Cargo Slovakia, a.s.

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia ŽS Cargo Slovakia, a.s.
Dňa 21.05.2024 sa žiaci z tried I.AP, I.BP a I.AN bližšie oboznámili s pravidlami prevádzky v železničnej nákladnej doprave a vozidlovým parkom ŽS Cargo Slovakia, a.s. počas exkurzie na železničnej stanici v Lietavskej Lúčke.
Prečítať viac »

Odborná exkurzia v KIA Slovakia

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia v KIA Slovakia
Dňa 20.05.2024 sa žiaci II.CP našej školy zúčastnili exkurzie v závode KIA Motors Slovakia. Privítal nás pán Andrej Sahaj, ktorý nás formou pútavej prezentácie výrobného  závodu KIA oboznámil s históriou
Prečítať viac »

Odborná exkurzia – ŽILINSKÁ UNIVERZITA

22. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia – ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Dňa 23. 05. 2024 sa žiaci študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy z   I. CP a II. CP zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 
Prečítať viac »

Mládežnícky parlament Žilinského samosprávneho kraja

22. mája 2024Škola
Mládežnícky parlament Žilinského samosprávneho kraja
V utorok 14.05.2024 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline opäť konalo stretnutie členov Mládežníckeho parlamentu.
Prečítať viac »

II.AP v Bowling Academy

21. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
II.AP v Bowling Academy
Dňa 20.05.2024 si žiaci II.AP so svojou triednou učiteľkou – Mgr. Jankou Dutkovou v rámci aktivít počas konania ústnej formy internej časti MS boli zmerať svoje sily a schopnosti v bowlingu
Prečítať viac »

Finančná zbierka UNICEF 2024 – POMOC HLADUJÚCIM DEŤOM

17. mája 2024Škola
Finančná zbierka UNICEF 2024 – POMOC HLADUJÚCIM DEŤOM
Finančná zbierka UNICEF 2024 sa konala tento rok  v týždni  od 13. 05. 2024 do 19. 05. 2024. Naša škola sa do nej  zapojila dňa 16. 05. 2024  prostredníctvom dobrovoľníčok z I.BP
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001