Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/25

17. mája 2024Prijímacie konanie, Škola
Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/25
Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby svoj záujem o štúdium potvrdili tlačivom „záväzné potvrdenie o nástupe“ ktoré následne doručia (poštou alebo osobne s originál podpismi – nie cez EduPage ani email) na adresu
Prečítať viac »

Budatínsky hrad

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Budatínsky hrad
Dňa 23. 05. 2024 trieda II.AP s triednou učiteľkou Mgr. Jankou Dutkovou ukončila aktivity tohto týždňa na Budatínskom hrade, ktorý sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Návštevníkom ponúka prehliadku 2.
Prečítať viac »

Exkurzia do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Exkurzia do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach
Dňa 22. a 23. 05. 2024 sa žiaci z tried II.AP, II.AM, II.BM a I.AN spolu s vyučujúcimi Mgr. Jankou Dutkovou, Mgr. Annou Medviďovou, Ing. Jozefom Nociarom a Mgr. Ferdinandom Papajom zúčastnili exkurzie do
Prečítať viac »

Návšteva Budatínskeho hradu

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Návšteva Budatínskeho hradu
Dňa 21.05.2024 sa študenti I.CP zúčastnili prehliadky Budatínskeho hradu spolu s pedagogickým dozorom Ing. Ivetou Drahnovou a Ing. Martinou Čelkovou. Budatínsky hrad sa nachádza pri sútoku riek Váhu a Kysuce a je obkolesený Budatínskym
Prečítať viac »

Zážitkové centrum pre mladých nadšencov vedy a techniky Motio

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Zážitkové centrum pre mladých nadšencov vedy a techniky Motio
V dňoch 21.05. a 23.05.2024 triedy I.AU, I.AP, II.AP, II.CP a ped. dozor Mgr. J. Dutková, Ing. Ľ. Hrbáňová, Ing. E.  Remetová,  Mgr. M. Crhová a Mgr. A. Medviďová navštívili novootvorené Zážitkové centrum na
Prečítať viac »

Odborná exkurzia v práškovej lakovni

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia v práškovej lakovni
 23. mája 2024 sa žiaci učebných odborov z tried I. AU a III. AU zúčastnili odbornej exkurzie vo firme VARICO, s. r. o. v Žiline.
Prečítať viac »

Vyhliadková veža na Dubni

23. mája 2024Akcie a exkurzie, Škola
Vyhliadková veža na Dubni
Počas maturitného týždňa sa žiaci z niektorých tried zúčastnili turistickej vychádzky na vyhliadkovú vežu na vrch Dubeň nad mestom Žilina.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001