Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Denný Enter kemp na SOŠ dopravnej

5. júna 2024Škola
Poznáte micro:bit? Chceli by ste sa ho naučiť programovať? Chcete ho mať doma? Chcete sa dozvedieť niečo o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline?Ak áno, príďte na náš „Denný Enter
Prečítať viac »

Výlety I.BP

2. júla 2024Akcie a exkurzie, Škola
Výlety I.BP
Viete, čo majú spoločné mestá Žilina, Trenčín a Bratislava? V každom z nich sa nachádza hrad. V mesiacoch máj a jún sme sa boli na ne pozrieť.
Prečítať viac »

Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava

27. júna 2024Škola, Súťaže
Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava
Dňa 26.06.2024 sa v priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (FPEDAS UNIZA) uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Objav Pedas – Študuj dopravu – Zelená doprava. 
Prečítať viac »

Internátna rozlúčka so školským rokom 2023/2024

27. júna 2024Internát pri SOŠD
Internátna rozlúčka so školským rokom 2023/2024
Dňa18.06.2024 sa uskutočnilo v priestoroch nášho školského internátu posedenie pri príležitosti rozlúčky so školským rokom.
Prečítať viac »

Splavovanie rieky Váh

26. júna 2024Akcie a exkurzie, Škola
Splavovanie rieky Váh
Nezabudnuteľný zážitok žiakov II.AP a II.BP
Prečítať viac »

Súťaž v strojopise

26. júna 2024Škola, Súťaže
Súťaž v strojopise
Koncom školského roka – 20. júna 2024 si 18 žiakov prvých a druhých ročníkov z tried I.AP, II. AP, I. BP a II. BP zmeralo sily v strojopisnej súťaži.
Prečítať viac »

Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku

25. júna 2024Škola, Súťaže
Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku
Pomaly sa blíži koniec školského roka a my sme si ho spestrili zaujímavou aktivitou, nakoľko projektové vyučovanie predstavuje modernú vyučovaciu metódu, ktorá  žiakovi umožňuje vo výraznej miere „učenie pre život“. Išlo
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001