Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Výzva na predkladanie ponúk č. 2/2021

9. apríla 2021Verejné obstarávanie, Výzvy
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky rastlinných a živočíšnych tukov a olejov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a
Prečítať viac »

Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2021

8. apríla 2021Verejné obstarávanie, Výzvy
Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2021
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky slepačích vajec na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený
Prečítať viac »

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2021

6. apríla 2021Oznamy, Škola
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9
Prečítať viac »

Bystré hlavy

3. apríla 2021Škola, Súťaže
Bystré hlavy
Dňa 29. 03. 2021 sa konala matematická súťaž Bystré hlavy určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov učebných odborov. Vzhľadom na súčasnú formu dištančného vyučovania sa súťaž uskutočnila formou online testu.
Prečítať viac »

Študijné programy na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

22. marca 2021Informácie o možnosti štúdia, DOD, Výchovné poradenstvo
Dobrý deň, dovoľujeme si  Vás požiadať o zverejnenie odkazu na skrátené video z Dňa otvorených dverí z 5.3.2021 na Vašej www stránke alebo iných kanáloch. Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky
Prečítať viac »

ONLINE FRIday II

15. marca 2021Informácie o možnosti štúdia, DOD, Výchovné poradenstvo
ONLINE FRIday II
Vážení kolegovia, v rámci našej vzájomnej spolupráce Vás chceme požiadať o distribúciu informácie o podujatí ONLINE FRIday II, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl ako
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • Z-M1 v ochr. atmosfére...
  • Periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001