Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)

Milí maturanti, podrobné informácie o časovom harmonograme a kritériách hodnotenia PČOZ MS pre jednotlivé študijné odbory sú uvedené v Ozname č. 10/2019.

Prajeme veľa úspechov.

Pokračovať v čítaní „Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)“

Výzva na predkladanie ponúk č. 2/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky rastlinných a živočíšnych tukov a olejov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle Zákona o potravinách a, Potravinového kódexu SR a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 2/ŠJ/2019“

Výzva na predkladanie ponúk č. 1/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky slepačích vajec na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a potravinového kódexu, zákone o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 1/ŠJ/2019“

Divadelné predstavenie „The Onlines“ v anglickom jazyku

Dňa  01. 03. 2019  sa žiaci prvých a druhých ročníkov študijných odborov pod vedením  vyučujúcich anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia „The Onlines“ v Dome odborov v Žiline.

Pokračovať v čítaní „Divadelné predstavenie „The Onlines“ v anglickom jazyku“

,,Do športu sa zapájajú aj žiaci z našej školy´´

Dňa 30. 01. 2019 sa v  Spojenej škole, Rosinská cesta 4 Žilina a v SOŠ dopravnej Rosinská cesta 2 v Žiline uskutočnili Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ, ktoré vyhlásilo MŠ SR. Pokračovať v čítaní „,,Do športu sa zapájajú aj žiaci z našej školy´´“