Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Olympiáda kritického myslenia

15. apríla 2024Škola
Olympiáda kritického myslenia
Dňa 19. 03. 2024 sa v našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia. Do krajského kola sa prebojovali aj 4. naši žiaci, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.
Prečítať viac »

Súťaž Young Car Mechanic 2024 – regionálne kolo

8. apríla 2024Škola, Súťaže
Súťaž Young Car Mechanic 2024 – regionálne kolo
Dňa 04.04.2023 sa vybraní žiaci, ktorí úspešne absolvovali teoretické kolo, spolu s vyučujúcim Ing. Matejom Kubišom, PhD. zúčastnili regionálneho kola európskej súťaže Young Car Mechanic, ktorá sa konala v meste Poprad.
Prečítať viac »

ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu

7. apríla 2024Škola
ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo v každom krajskom meste na Slovensku unikátny projekt mini – veľtrhov vysokých škôl.
Prečítať viac »

Jarná výzdoba tried

4. apríla 2024Škola
Jarná výzdoba tried
Pred Veľkou nocou sa v priestoroch školy konalo 3. kolo súťaže Vyzdobme si svoju triedu. Keďže jar je predo dverami, žiaci tematicky zdobili svoje triedy.
Prečítať viac »

Maturita 2024 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)

3. apríla 20242023/24, Maturita
Maturita 2024 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)
Milé maturantky, milí maturanti, podrobné informácie o časovom harmonograme a kritériách hodnotenia PČOZ MS pre jednotlivé študijné odbory sú uvedené v Ozname č. 4/2024. Prajeme vám veľa úspechov..
Prečítať viac »

Beseda s príslušníkom Ozbrojených síl SR

2. apríla 2024Akcie a exkurzie, Škola
Beseda s príslušníkom Ozbrojených síl SR
26.marca 2024 sa naši študenti stretli na  besede s p. Petrom Knižkom,  členom 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý je súčasťou Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001