Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Návšteva  TIK Žilina

9. júna 2023Akcie a exkurzie, Škola
<strong>Návšteva  TIK Žilina</strong>
Dňa 07. 06. 2023 sa žiaci z triedy III. BP – študijný odbor dopravná akadémia – v rámci predmetu cestovný ruch a doprava zúčastnili spolu s vyučujúcou Ing. Janou Kostolnou odbornej exkurzie v TIK Žilina.
Prečítať viac »

Young Car Mechanic – Slovenské finále

9. júna 2023Škola, Súťaže
<strong>Young Car Mechanic – Slovenské finále</strong>
Dňa 03.05.2023 sa uskutočnilo finále súťaže Young Car Mechanic v hoteli Impozant vo Valčianskej doline.
Prečítať viac »

Erasmus+  „The Challenge Of Media Informing“

9. júna 2023Akcie a exkurzie
Erasmus+  „The Challenge Of Media Informing“
Ja – Juraj Hvorečný, Lukáš Petro – obaja z III.AP a Zuzana Masárová z III.AM sme sa stretli na projekte Erasmus s názvom „The Challenge Of Media Informing.“
Prečítať viac »

Čas lúčenia

7. júna 2023Škola
Čas lúčenia
29. mája 2023 sa zišli po maturitných skúškach v škole absolventi z piatich maturitných tried na slávnostnej rozlúčke.
Prečítať viac »

Odborná exkurzia na Žilinskej univerzite

6. júna 2023Akcie a exkurzie, Škola
<strong>Odborná exkurzia na Žilinskej univerzite</strong>
Dňa 23.05.2023 sa žiaci z triedy I.BM spolu s vyučujúcim – Ing. M. Kubišom, PhD. zúčastnili odbornej exkurzie, ktorá sa konala v priestoroch Žilinskej univerzity.
Prečítať viac »

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ – filmové predstavenie

2. júna 2023Akcie a exkurzie, Škola
<strong>MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ – filmové predstavenie</strong>
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si dňa 31.05.2023 Školský parlament pri SOŠ dopravnej v Žiline pre žiakov pripravil prekvapenie v podobe kultúrneho podujatia.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001