Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Deň učiteľov

24. marca 2023Internát pri SOŠD, Škola
<strong>Deň učiteľov</strong>
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“                                  J.A. Komenský.
Prečítať viac »

Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl ŽSK

23. marca 2023Škola
Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl ŽSK
Dňa 22.03.2023 sme sa zúčastnili stretnutia zástupcov stredných odborných škôl, ktoré organizovala  Rozvojová agentúra ŽSK, Sekcia pre mládež, v rámci projektu „Dovoľme mladým meniť kraj.“
Prečítať viac »

Zbierka Hodina deťom

23. marca 2023Akcie a exkurzie, Škola
Zbierka Hodina deťom
Dňa 21.03.2023 sme sa v súčinnosti s Kysuckým dobrovoľníckym centrom zapojili do pomoci zbierke Hodina deťom pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.
Prečítať viac »

PRETEKY V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU

21. marca 2023Škola, Súťaže
<strong>PRETEKY V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU</strong>
Dňa 16. 03. 2023 sa v známom lyžiarskom stredisku Malinô Brdo v Ružomberku uskutočnili  Majstrovstvá žiakov stredných škôl v lyžovaní a snowboardingu v kategórii obrovský slalom. Vyhlasovateľom pretekov bol Žilinský samosprávny kraj.
Prečítať viac »

Divadelné predstavenie „Reparát z povinného čítania

21. marca 2023Akcie a exkurzie, Škola
Divadelné predstavenie „<strong>Reparát z povinného čítania</strong>“
Dňa 14.03.2023 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I.AP, I.AN, I.CP, I.AU, I.AM, I.BM, II.AM, II.AP, II.BP, II.CP, III.AM, III.BM a III.AU v sprievode 12 vyučujúcich zúčastnili divadelného predstavenia „Reparát
Prečítať viac »

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.03/2023

21. marca 2023Verejné obstarávanie, Zámery
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.03/2023
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/ 2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001