Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

STUŽKOVÁ NA LODI

28. septembra 2023Akcie a exkurzie, Škola
STUŽKOVÁ NA LODI
Maturanti zo IV. BM sa rozhodli, že vymenia noblesnú zábavu za nezvyčajný výlet do Prahy, ktorý spoja so slávnostným stužkovaním počas plavby po Vltave.
Prečítať viac »

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NEMECKOM JAZYKU

27. septembra 2023Škola, Súťaže
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NEMECKOM JAZYKU
Dňa 26. septembra 2023 sme si pripomenuli aj na našej škole, Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, už 11. ročníkom  Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci z I.BM, III. AP, III.BP a III.
Prečítať viac »

Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline

27. septembra 2023Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline
Dňa 26. 09. 2023 sa uskutočnila exkurzia žiakov triedy IV.AM odboru mechanik elektrotechnik do autolaboratórií Strojníckej fakulty, Katedry dopravnej a manipulačnej techniky a aj autolaboratória Fakulty elektrotechniky a informačných technológii, Katedry mechatroniky a elektroniky
Prečítať viac »

Prezentácia stredných škôl

21. septembra 2023Škola
Prezentácia stredných škôl
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Námestie A.Bernoláka 378/7,  029 01 Námestovo zorganizovalo dňa 19. septembra 2023 na Hviezdoslavovom námestí prezentáciu stredných škôl.
Prečítať viac »

Profesia days Žilina 2023

21. septembra 2023Akcie a exkurzie, Škola
Profesia days Žilina 2023
Dňa 19.09.2023 sa v Dome odborov v Žiline  konal 3. ročník veľtrhu pracovných príležitostí na Slovenku – PROFESIA DAYS. Akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy  z tried IV. AP, IV.BP, IV. BM
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001