Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Christmas Language Flower

Dňa 11. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Panákovej. Do súťaže bolo zapojených 20 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili ukážky na umelecký prednes.

Pokračovať v čítaní „Christmas Language Flower“

Učíme sa práva spotrebiteľa

Dňa 4. 12. 2019 sa vyučujúca ekonomických predmetov – Ing. M. Gálffyová – zúčastnila vzdelávania pod názvom „Učíme sa práva spotrebiteľa.“ Cieľovou skupinou vzdelávania boli učitelia, ktorí participujú alebo priamo vyučujú finančnú gramotnosť v rámci prierezovej témy alebo samostatného predmetu.

Pokračovať v čítaní „Učíme sa práva spotrebiteľa“

Výzva: Nákup motorového vozidla pre Autoškolu

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Nákup motorového vozidla pre Autoškolu“