Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

21. januára 2022Škola
Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí v našej škole, SOŠ dopravnej v  Žiline, ktorý sa tento rok bude konať ONLINE formou dňa 08. 02. 2022  od 10.00 hod. do 12.00 hod. Prvý vstup o 10.00 hod., druhý vstup o 11.00 hod. Pripojiť sa
Prečítať viac »

Napísali o nás…..

25. januára 2022Škola
https://myzilina.sme.sk/c/22827077/studium-dopravy-da-zaklady-pre-akukolvek-pracu-v-odbore.html
Prečítať viac »

Odkrývame tajomstvá nástrah

24. januára 2022Škola
Odkrývame tajomstvá nástrah
Besedy s príslušníčkami Mestskej polície Žilina sa v našej škole stali už neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. V dňoch 11.01.2022 – 18.01.2022 žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a
Prečítať viac »

Umelecké dielo

23. januára 2022Internát pri SOŠD
Umelecké dielo
V našom školskom internáte máme ubytovaných veľa študentov, ktorí vynikajú svojimi schopnosťami, zručnosťami a talentom.
Prečítať viac »

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

18. januára 2022Škola, Súťaže
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
Dňa 13. 01. 2022 sa online formou uskutočnilo tohtoročné Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.
Prečítať viac »

Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+ – pre I. a II. turnus

17. januára 2022Erasmus
Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2021/2022 v rámci programu  ERASMUS+ – pre I. a II.  turnus
Vo výberovom konaní na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 102 Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001