Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

LYŽIARSKY VÝCVIK

23. februára 2024Akcie a exkurzie, Škola
LYŽIARSKY VÝCVIK
Opäť sa nám stretol rok s rokom a naši prváci sa už tradične zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode.
Prečítať viac »

MATURITA 2024 – EČ a PFIČ MS

13. februára 20242023/24, Maturita
MATURITA 2024 – EČ a PFIČ MS
Milé maturantky, milí maturanti, je tu obdobie, keď  sa začína vaša „skúška dospelosti“.  Prajeme vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti
Prečítať viac »

Deň otvorených dverí na fakulte  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

12. februára 2024Akcie a exkurzie, Škola
Deň otvorených dverí na fakulte  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dňa 9. februára 2024 sa konal na Žilinskej univerzite v Žiline  Deň otvorených dverí. Aj naši študenti z triedy IV. BP sa  zúčastnili na tomto podujatí.
Prečítať viac »

Deň otvorených dverí

10. februára 2024Škola
Deň otvorených dverí
Dňa 08. februára 2024 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, Strednú odbornú školu dopravnú, Rosinská 3126/ 2, Žilina navštívilo spolu 105 žiakov zo 43 základných škôl a 45 rodičov.
Prečítať viac »

RE – POWER YOUR FUTURE

9. februára 2024Akcie a exkurzie, Škola
RE – POWER YOUR FUTURE
Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska sa konala 7. – 8. februára 2024 v hoteli Holiday Inn Žilina, v rámci projektu Re-power Your Future. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing.
Prečítať viac »

Dni profesie v Bytči

6. februára 2024Škola
Dni profesie v Bytči
Dňa 06.02.2024 sme sa zúčastnili na propagácií stredných škôl v kultúrnom dome v Bytči spolu s ďalšími 25. strednými školami.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001