Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Medzinárodný deň detí – filmové predstavenie

24. júna 2022Akcie a exkurzie, Škola
Medzinárodný deň detí – filmové predstavenie
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si dňa 03.06.2022 Žiacka školská rada pri SOŠ dopravnej v Žiline pre žiakov pripravila milé prekvapenie v podobe kultúrneho podujatia.
Prečítať viac »

TOUR DE ORAVA – koncoročný školský výlet

23. júna 2022Akcie a exkurzie, Škola
TOUR DE ORAVA – koncoročný školský výlet
Dňa 16. 06. 2022 sa žiaci II.BM, III.AP a III.BP spoločne s p. Čelkovou a p. Milučkou zúčastnili koncoročného školského výletu na neďalekej Orave.
Prečítať viac »

Rozlúčka so školským internátom – opekačka

22. júna 2022Internát pri SOŠD
Rozlúčka so školským internátom – opekačka
Rok sa s rokom stretol a žiaci ubytovaní na našom školskom internáte sa stretli po vyučovaní dňa 21. júna 2022 v areáli školského internátu SOŠ dopravnej na už tradičnej podvečernej celointernátnej akcii –
Prečítať viac »

Workshop zameraný na kritické myslenie a prevenciu šikanovania

22. júna 2022Škola
Workshop zameraný na kritické myslenie a prevenciu šikanovania
Možno si ani neuvedomujeme, koľko príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje našu schopnosť kritického myslenia.
Prečítať viac »

Letisko Žilina

21. júna 2022Akcie a exkurzie, Škola
Letisko Žilina
V dňoch 20.06. a 21.06.2022 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I. BP, II. BP, I.AP a II.AP zúčastnili exkurzie na letisku, ktoré sa nachádza v Dolnom Hričove.
Prečítať viac »

Školské majstrovstvá okresu Žilina študentov a študentiek v šachu

19. júna 2022Škola, Súťaže
Školské majstrovstvá okresu Žilina študentov a študentiek v šachu
Šach je populárna vzdelávacia stolová hra, ktorú hrajú dospelí aj deti. Napomáha rozvíjať logické myslenie, aktivizovať pozornosť a vytrvalosť.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001