Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Skills of the Future 2022 – online konferencia Aliancie pre mladých

2. decembra 2022Akcie a exkurzie, Škola
<strong>Skills of the Future 2022 – online konferencia Aliancie pre mladých</strong>
Dňa 30. 11. 2022 sa študenti III. AP triedy pod dozorom Ing. Moniky Fabiniovej zúčastnili online konferencie s názvom SKILLS OF THE FUTURE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Prečítať viac »

ADVENT  v školskom internáte

1. decembra 2022Škola
<strong>ADVENT  v školskom internáte</strong>
Prichádza vianočné obdobie, ktoré začína adventným obdobím. Tento čas by mal byť podľa tradícií spätý s obdobím upokojenia. Pre kresťanov je advent začiatkom liturgického či cirkevného roku. K adventu patrí tiež pôst,
Prečítať viac »

II.BP zvíťazila v celoslovenskom kole Jazykového WocaBee šampionátu

1. decembra 2022Škola, Súťaže
<strong>II.BP zvíťazila v celoslovenskom kole Jazykového WocaBee šampionátu</strong>
Študenti z II.BP triedy po svojom víťazstve v rámci okresného a krajského kola vyhrali aj celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát, ktoré sa
Prečítať viac »

Budúcnosť je aj naša zodpovednosť!

30. novembra 2022Škola, Súťaže
<strong>Budúcnosť je aj naša zodpovednosť!</strong>
Naši žiaci III.AP sa zúčastnili medzinárodnej súťaže krátkych študentských filmov THIS HUMAN WORLD 2022. Tento medzinárodný filmový festival, zameraný na ľudské práva, pod záštitou OSN vo Viedni, sa tento rok
Prečítať viac »

TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA

30. novembra 2022Škola, Súťaže
<strong>TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA</strong>
Po dlhšej prestávke sa dňa 24.11.2022  na našej škole, v priestoroch školských dielní na Košickej ceste 2,  konal už 13. ročník okresného kola Technickej olympiády.  Súťaže sa zúčastnili žiaci žilinských základných
Prečítať viac »

Záložka do knihy

29. novembra 2022Akcie a exkurzie, Škola
Záložka do knihy
Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do celoslovenského projektu, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, pri príležitosti októbra, ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022. 
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001