Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Vážení a milí kolegovia, rodičia, žiaci a všetci priaznivci našej školy,

opäť tu máme nový rok – rok 2020.

 1. január nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to aj čas, kedy sa obzeráme späť a hodnotíme to, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.

Život každého z nás bol pestrý, postretli nás dobré aj zlé skúsenosti, smútok aj radosť. My však ideme ďalej a budeme stavať na úspechoch, rozvíjať veci, ktoré sme začali a nebudeme sa báť žiadnych prekážok, ktoré počas našej cesty určite prídu.

V novom roku Vám všetkým prajem dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA

Pokračovať v čítaní „Vážení a milí kolegovia, rodičia, žiaci a všetci priaznivci našej školy,“

Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Je to proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitných záujmov a postojov.

Pokračovať v čítaní „Vzdelávanie“

Maratón písania listov

V období  Vianoc ľudia nemyslia len na seba, ale snažia sa byť dobrí a prospešní aj iným ľuďom. Preto sme sa aj my rozhodli podporiť spolu s Amnesty International Slovensko svojimi vlastnoručne písanými listami spravodlivé požiadavky svojich rovesníkov v rôznych krajinách. V našej škole sa napísalo 59 listov. Listy boli odoslané a budú doručené ministrom, veľvyslancom a prezidentom konkrétnych krajín.

Pokračovať v čítaní „Maratón písania listov“