Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Denný Enter kemp na SOŠ dopravnej

5. júna 2024Škola
Poznáte micro:bit? Chceli by ste sa ho naučiť programovať? Chcete ho mať doma? Chcete sa dozvedieť niečo o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline?Ak áno, príďte na náš „Denný Enter
Prečítať viac »

ZA zelený Kraj

17. júna 2024Akcie a exkurzie, Škola
ZA zelený Kraj
Žilinský samosprávny kraj pripravil krajský festival environmentálnych organizácií pre stredné školy s názvom ZA zelený Kraj. Zúčastnili sa ho žiaci I.BP, I.AM a I.BM triedy spolu s vyučujúcimi: Ing. Z. Dubovickou, Mgr. A.
Prečítať viac »

Deň plný zábavy a adrenalínu

17. júna 2024Akcie a exkurzie, Škola
Deň plný zábavy a adrenalínu
Hovorí sa: „Najprv práca – potom pláca.“  A v duchu tohto starého porekadla triedne učiteľky Mgr. Ivana Kubalová a Mgr. Monika Hrušková pripravili pre svojich študentov nezabudnuteľný školský výlet –
Prečítať viac »

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi

16. júna 2024Škola
Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi
Slovenská katolícka charita v Bratislave pripravila potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi, ktorá sa uskutočnila v obchodnom reťazci Tesco, v termíne od 10. do 23. júna 2024.
Prečítať viac »

Odborná exkurzia v SK – FOTOS 

15. júna 2024Akcie a exkurzie, Škola
Odborná exkurzia v SK – FOTOS 
Dňa 14.06.2024 sa žiaci z III.AP triedy spolu s vyučujúcou Mgr. Annou Medviďovou  zúčastnili v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo odbornej exkurzie v spoločnosti SK – FOTOS, s.r.o. Žilina.
Prečítať viac »

Výlet do Bratislavy

15. júna 2024Akcie a exkurzie, Škola
Výlet do Bratislavy
Dňa 11. 06. 2024 žiaci II.AP a II.CP s pedagogickým dozorom Mgr. J.  Dutkovou a Ing. Ľ. Hrbáňovou cestovali vlakom na koncoročný výlet do Bratislavy.
Prečítať viac »

ŽUPNÁ KALOKAGATIA – postupové kolo

14. júna 2024Škola, Súťaže
ŽUPNÁ KALOKAGATIA – postupové kolo
Dňa 13.06.2024 sa konal na Strednej športovej škole v Žiline už 17. ročník športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2024.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre nasledujúci šk.rok.

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001