Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Veľká noc

31. marca 2023Internát pri SOŠD
<strong>Veľká noc</strong>
Veľkonočné oslavy patria medzi najdôležitejšie kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré majú nielen náboženský význam, ale zároveň predstavujú aj oslavu jarných dní, prebúdzajúcej sa prírody a zrodenie nového života.
Prečítať viac »

Maturita 2023 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)

31. marca 20232022/23, Maturita
<strong>Maturita 2023 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)</strong>
Milé maturantky, milí maturanti, podrobné informácie o časovom harmonograme a kritériách hodnotenia PČOZ MS pre jednotlivé študijné odbory sú uvedené v Ozname č. 4/2023. Prajeme vám veľa úspechov.
Prečítať viac »

Sústredenie Autoopravár Junior 2023 – postupujeme do finále!

30. marca 2023Škola, Súťaže
<strong>Sústredenie Autoopravár Junior 2023 – postupujeme do finále!</strong>
Autoopravár Junior je stredoškolská súťaž pre študentov 3. ročníkov autoopravárenských učebných odborov (Autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár a lakovník) a pre študentov 4. ročníkov študijného odboru  Autotronik.
Prečítať viac »

Workshop: Lepšie životné prostredie. Ako na to?

29. marca 2023Škola
Dňa 28.03.2023 sa na ŽSK konal workshop s názvom Lepšie životné prostredie. Ako na to? Akcia sa konala v komornom duchu 30 účastníkov, medzi ktorými boli aj štyria žiaci z I. AN.
Prečítať viac »

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

28. marca 2023Škola, Súťaže
<strong>Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti</strong>
V utorok – 28. marca 2023 – sa konala v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Prečítať viac »

Deň učiteľov

24. marca 2023Internát pri SOŠD, Škola
<strong>Deň učiteľov</strong>
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“                                  J.A. Komenský.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001