Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

GS1 Slovakia

27. mája 2022Akcie a exkurzie, Škola
GS1 Slovakia
Dňa 25.05.2022 sa zúčastnili žiaci I.BP a II.AP triedy odbornej exkurzie v laboratóriách spoločnosti GS1 Slovakia.
Prečítať viac »

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

27. mája 2022Akcie a exkurzie, Škola
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Dňa 26.05.2022 sa zúčastnili žiaci I.AP a I.CP odbornej exkurzie na železničnej stanici v Lietavskej Lúčke, so zameraním na prevádzku v železničnej nákladnej doprave.
Prečítať viac »

Návšteva Trenčianskeho hradu

27. mája 2022Akcie a exkurzie, Škola
Návšteva Trenčianskeho hradu
Dňa 26. mája 2022 sa kolektív II.AU triedy pod vedením pedagógov  Mgr. A. Medviďovej, Mgr.M. Crhovej a Mgr. I. Palúcha zúčastnil školského výletu, návštevy Trenčianskeho hradu.
Prečítať viac »

Exkurzia v KIA

24. mája 2022Akcie a exkurzie, Škola
Exkurzia v KIA
Žiaci III. AM  absolvovali dňa 23. 05. 2022 exkurziu do závodu KIA v Tepličke nad Váhom.  
Prečítať viac »

ŠI – aktivita „Spoznávaj Európu“

23. mája 2022Internát pri SOŠD
ŠI – aktivita „Spoznávaj Európu“
Počas uplynulých troch mesiacov sa v školskom internáte niektorí ubytovaní žiaci trošku pohrali. Predmetom zábavnej aj náučnej aktivity bolo hľadanie a stieranie štátov na stieracej mape Európy.
Prečítať viac »

ERASMUS+ PROJEKT ŠVÉDSKO

22. mája 2022Erasmus, Škola
ERASMUS+ PROJEKT ŠVÉDSKO
V dňoch 09. až 17. mája sme boli ja a Nikola Gomolová vybrané na Erasmus+ Projekt do Švédska. Témou bol business.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001