Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

17. mája 2021Škola
Celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Každoročným zvykom v tomto období je organizácia celoslovenskej súťaže stredných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Prečítať viac »

Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň

17. mája 2021Verejné obstarávanie, Výzvy
Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čerstvých pekárenských výrobkov podľa špecifikácie Príloha č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, so záväzkom predávajúceho, že všetky dodávané tovary
Prečítať viac »

Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň

14. mája 2021Verejné obstarávanie, Výzvy
Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň
Predmetom zákazky je zabezpečenie čerstvého mäsa a čerstvých mäsových výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, so záväzkom predávajúceho, že všetky dodávané tovary
Prečítať viac »

Školský internát – opäť otvorený

7. mája 2021Internát pri SOŠD
Školský internát – opäť otvorený
Školský internát bude otvorený od 10.05.2021 od 14.00 hodiny. Internát bude fungovať v upravenom režime na základe pokynov MŠVVaŠ SR a z toho dôvodu nebudú na školskom internáte už ubytovaní
Prečítať viac »

Výzva na predkladanie ponúk č. 4: Zabezpečenie mrazených rýb, mrazenej hydiny a zeleniny pre ŠJ

3. mája 2021Verejné obstarávanie, Výzvy
Výzva na predkladanie ponúk č. 4: Zabezpečenie mrazených rýb, mrazenej hydiny a zeleniny pre ŠJ
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie mrazených rýb,
Prečítať viac »

MATURITA 2021 – ÚFIČ MS a PČOZ MS

27. apríla 20212020/21, Maturita
MATURITA 2021 – ÚFIČ MS a PČOZ MS
Milé maturantky, milí maturanti, v prílohách nájdete podrobné informácie ku konaniu internej časti maturitnej skúšky. Dôkladne si ich preštudujte.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • Z-M1 v ochr. atmosfére...
  • Periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001