Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Oznam v súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19

Oznam v súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19

21. septembra 2020Oznamy
V súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 09. 2020 v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19 oznamujeme nasledovné vybrané skutočnosti: Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy
Prečítať viac »
Pokyny k nástupu žiakov na školský internát, SOŠD pre šk.rok 2020/21

Pokyny k nástupu žiakov na školský internát, SOŠD pre šk.rok 2020/21

28. augusta 2020Oznamy
Nástup ubytovaných žiakov do ŠI je 01. 09.2020 v čase od 14,00 –  19,00 hod. Pri nástupe do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU sa musíte preukázať rozhodnutím o prijatí do ŠI a s uhradenou platbou (výpisom)
Prečítať viac »
Pokyny k otvoreniu školského roku 2020/2021

Pokyny k otvoreniu školského roku 2020/2021

26. augusta 2020Oznamy
V súlade s vydanými pokynmi MŠVVaŠ SR a pokynmi riaditeľky školy bude otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 02.09.2020 prebiehať nasledovne. Žiadne súvisiace články.
Prečítať viac »
Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

18. augusta 2020Verejné obstarávanie, Výzvy
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na
Prečítať viac »
Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

28. júla 2020Verejné obstarávanie, Výzvy
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na
Prečítať viac »
Prijímacie konanie pre denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

Prijímacie konanie pre denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

2. júla 2020Oznamy, Škola
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre voľné miesta v nasledovných odboroch: Žiadne súvisiace články.
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2020/2021

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • Z-M1 v ochr. atmosfére...
  • Periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001