Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Posledné aktuality

Oznam č. 9 / 2022: Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

12. júla 2022Oznamy
V súlade s § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka
Prečítať viac »

Divadelné predstavenie „NAHLAS“

8. júla 2022Akcie a exkurzie, Škola
Divadelné predstavenie „NAHLAS“
Dňa 23.05.2022 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I.AM, I.AN, I.AP, I.BM, I.BP, I.CP, II.AM, II.AP ,II.AU ,II.BM, II.BP, II.BU v sprievode 12 vyučujúcich zúčastnili Interaktívneho divadelného predstavenia „NAHLAS“
Prečítať viac »

Voľná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou SJL/NBV

6. júla 2022Voľné pracovné miesta
Voľná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou SJL/NBV
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Termín nástupu do práce: 01. 09. 2022 Rozsah úväzku: 100% Počet obsadzovaných miest: 1 Termín podávania životopisov a žiadostí do 20. 07. 2022 Predpokladaný
Prečítať viac »

Voľná pozícia: Učiteľ/ka anglického jazyka

6. júla 2022Voľné pracovné miesta
Voľná pozícia: Učiteľ/ka anglického jazyka
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Termín nástupu do práce: 01. 09. 2022 Rozsah úväzku: 100% Počet obsadzovaných miest: 1 Termín podávania životopisov a žiadostí do 20. 07. 2022 Predpokladaný
Prečítať viac »

„Študent dopravy v praxi“

5. júla 2022Erasmus, Škola
„Študent dopravy v praxi“
Tento názov nesie projekt Erasmu+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Čo sa za tým skrýva?
Prečítať viac »
0
+
žiakov vo všetkých odboroch
0
+
spolupracujúcich organizácií
0
+
priemerný plat v odboroch
0
+
úspešných absolventov

Pre uchádzačov o štúdium

Ponuka odborov pre šk.rok 2021/2022

Naša ponuka študijných a učebných odborov v nasledujúcom školskom roku.
Ponúkame štúdium v 4-ročných, študijných odboroch s maturitou, v 3-ročných odboroch s výučným listom a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
4. a 3. ročné, bežné štúdium

Kritériá, výsledky konania či potvrdenie o nástupe na štúdium.
Kritéria pre prijatie zverejňujeme vždy v dvoch vlnách. V predstihu ako "priebežné" a po schválení v oficiálnej verzií.
Zistiť viac

Prijímacie konanie
pre nadstavbové štúdium

V prípade, že hľadáte kritéria či prihlášku k nadstavbovému štúdiu
Štúdium pre absolventov s výučným listom ktorí majú záujem zvýšiť svoje vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.
Zistiť viac

Deň otvorených dverí na SOŠD, ZA

Vždy aktuálne informácie o konaní najbližších DOD ako aj rôzne články z ich konania počas uplynulých rokov.
DOD na SOŠD, Žilina prebieha niekoľkokrát do roka. Okrem toho prebieha aj množstvo kampaní externe.
Zistiť viac

Služby pre verejnosť

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia.

Servis mot. vozidiel

Hlavným zameraním našej činnosti sú mechanické a elektrikárske práce na všetkých typoch motorových vozidiel našej i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou.

Zváračská škola

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001