Najlepší podnikateľský zámer

IMG_1556Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnil 2. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. a 4. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery. Súťaže sa zúčastnilo 22 študentov. Odborná komisia, zložená z vyučujúcich ekonomických predmetov: Pokračovať v čítaní „Najlepší podnikateľský zámer“