Najlepší podnikateľský zámer

IMG_1556Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnil 2. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. a 4. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery. Súťaže sa zúčastnilo 22 študentov. Odborná komisia, zložená z vyučujúcich ekonomických predmetov:

Ing. Jana Kostolná, Ing. Monika Fabiniová, Ing. Martina Čelková hodnotila podľa týchto kritérií:

originalita,

realizovateľnosť,

trhové šance a udržateľnosť,

inovačný potenciál zámeru,

kvalita spracovania podnikateľského zámeru.

Víťazi súťaže:

  1. miesto: Jakub Mikoláš a Jozef Piatka, IV. AP, „Control it“
  2. miesto: Jakub Romšák, III. BP, „Píla POMI“
  3. miesto: Filip Chupáň, Michaela Kavuliaková, Dominik Ostrák a Veronika Pokryvková, IV. DP, „Dones, s.r.o.“

Mária Veronika Haščíková a Monika Kopásková, III. DP, „Lahodné zákusky“

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú so svojimi podnikateľskými zámermi do súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj.

Ing. Jana Kostolná, Ing. Monika Fabiniová, Ing. Martina Čelková

IMG_1547 IMG_1556