Pracovné stretnutie

20130918_085951V dňoch 17.09. a 18.09.2013 sa konalo pracovné stretnutie riaditeľov a zástupcov pilotných stredných škôl ( Dopravná akadémia Žilina, SOŠ automobilová Košice, SOŠ automobilová Trnava) v rámci projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ na pôde Integrovanej strednej školy automobilovej v Brne. Za Dopravnú akadémiu v Žiline sa stretnutia zúčastnili riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a zástupca pre odborné predmety a praktické vyučovanie Ing. Mária Vítová, PhD.

Cieľom stretnutia bola prezentácia stavu odborného vyučovania a vzájomná výmena skúseností v tejto oblasti.  Zástupcovia škôl mali možnosť oboznámiť sa so skúsenosťami, ktoré ISŠa v Brne získala pri zavádzaní duálneho vzdelávania v ČR v rámci projektov „Pospolu a Modulová výuka odboru automechanik.“

20130918_104843 20130918_105633 20130918_105902 20130918_111412

20130918_090628 20130918_111114