Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulkaDňa 14.03 2014 sa v učebni A 109 už po šiesty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšalo 43 študentov druhých a tretích ročníkov študijných odborov. Podobne ako na maturite, aj tento test bol zameraný na úlohy s výberom odpovedí a následné čítanie s označovaním a doplňovaním správnych odpovedí. Pokračovať v čítaní „Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka“

Oxford predtestovanie

oxford pics2Dňa 22.10 2013 sa v učebni A 109 už po piaty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšali žiaci štvrtých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia. Test pozostával z dvoch častí: úvodné gramatické úlohy s výberom odpovedí a následný odposluch s označovaním správnych odpovedí. Pokračovať v čítaní „Oxford predtestovanie“