Škola rodinných financií alebo spolupráca so seniormi v našej škole pokračuje …

LOGO SRFV týždni od 24. marca – 28. marca 2014 sa stretávajú  v priestoroch SOP na Košickej ul. v Žiline naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska–Žilina, kde získavajú informácie o finančnej gramotnosti pod projektovým názvom „Chráňme našich starších spoluobčanov.“ Pokračovať v čítaní „Škola rodinných financií alebo spolupráca so seniormi v našej škole pokračuje …“