Škola rodinných financií alebo spolupráca so seniormi v našej škole pokračuje …

LOGO SRFV týždni od 24. marca – 28. marca 2014 sa stretávajú  v priestoroch SOP na Košickej ul. v Žiline naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska–Žilina, kde získavajú informácie o finančnej gramotnosti pod projektovým názvom „Chráňme našich starších spoluobčanov.“

Projekt vznikol v spolupráci našej školy a spoločností Provident, Nadácia deti Slovenska a Školy rodinných financií.

Hlavným cieľom je upozorniť našich seniorov na fenomén dnešnej doby „Šmejdi“, pretože sme dennodenne informovaní o podvodoch a násilí, ktoré sa na nich pácha. Okrem toho  tu seniori  získajú informácie o osobnom rozpočte, životných istotách, úveroch, pôžičkách a splátkach. V posledný deň budú informovaní o tom, ako komunikovať s finančnou inštitúciou.

Na projekte odborne spolupracujú Ing. Mária Vítová, PhD.  zástupkyňa pre odborné predmety, a Ing. Martina Čelková, učiteľka.

LOGO SRF LOGO PROVIDENT LOGO NDS