Záložka do knihy spája slovenské školy

20151027_090528V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 4. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy.

Úlohou uvedeného projektu bolo vytvoriť záložky do knihy. Nezaváhali ani naši žiaci 1. – 3. ročníka študijných odborov a spolu s vyučujúcimi SJL „zhotovili” naozaj nádherné a veľmi vkusné záložky. Pokračovať v čítaní „Záložka do knihy spája slovenské školy“

Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline

kniznicaDňa 12.10.2015 sa žiaci I. AM a I. BP triedy zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici v Žiline. Lektorka ich formou prezentácie oboznámila s históriou knižnice od jej vzniku až po súčasnosť.
Žiaci získali poznatky o jednotlivých sekciách v knižnici, o počte a druhu publikácií, o rôznych zaujímavých akciách, ktoré knižnica organizuje po celý rok. Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline“

Vzdelávacie podujatie Slovenskej národnej knižnice v Martine

snkSlovenská národná knižnica je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom systému knižníc SR i národným centrom pre medziknižničné výpožičné služby (MVS). V rámci týchto funkcií organizuje pre knižnice rôzne vzdelávacie podujatia.

V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline pripravila takéto vzdelávacie podujatie pre všetky inštitúcie, ktoré poskytujú knižničné služby či už verejnosti alebo vlastným zamestnancom.

Dňa 10.6.2013 sa podujatia v Krajskej knižnici v Žiline zúčastnila Mgr. Zuzana Majchráková . Pokračovať v čítaní „Vzdelávacie podujatie Slovenskej národnej knižnice v Martine“

Na návšteve v Britskom centre

titulkaDňa 17.04.2013 študenti II.BM v rámci hodín anglického jazyka navštívili Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline. Cieľom tejto návštevy bolo oboznámiť študentov s možnosťami, ktoré im toto centrum poskytuje. Chlapci sa mohli zoznámiť s najmodernejšími  študijnými  materiálmi  v oblasti vyučovania anglického jazyka, so súčasnou  anglickou  beletriou, odbornou  literatúrou, knihami  a materiálmi, ktoré sprostredkúvajú informácie o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Pokračovať v čítaní „Na návšteve v Britskom centre“