Na návšteve v Britskom centre

titulkaDňa 17.04.2013 študenti II.BM v rámci hodín anglického jazyka navštívili Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline. Cieľom tejto návštevy bolo oboznámiť študentov s možnosťami, ktoré im toto centrum poskytuje. Chlapci sa mohli zoznámiť s najmodernejšími  študijnými  materiálmi  v oblasti vyučovania anglického jazyka, so súčasnou  anglickou  beletriou, odbornou  literatúrou, knihami  a materiálmi, ktoré sprostredkúvajú informácie o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Dozvedeli sa aj rôznych  aktivitách centra, medzi ktoré patria  čítacie kluby, semináre či workshopy. Navyše získali prehľad, ako môžu tieto materiály využiť pri samoštúdiu, prípadne pri  príprave na rôzne medzinárodné jazykové skúšky, certifikáty a maturitu. Taktiež  boli informovaní o poskytovaní absenčných a prezenčných výpožičiek kníh, slovníkov a časopisov v anglickom jazyku. Na záver účastníci získali aj čitateľský preukaz na jeden rok zadarmo. Chlapcom sa exkurzia páčila, zvlášť úlohy zamerané na počúvanie s porozumením. Ocenili tiež milý a profesionálny prístup zamestnankyne knižnice, ktorej patrí naša vrelá vďaka.
4
6
7
9