Vzdelávacie podujatie Slovenskej národnej knižnice v Martine

snkSlovenská národná knižnica je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom systému knižníc SR i národným centrom pre medziknižničné výpožičné služby (MVS). V rámci týchto funkcií organizuje pre knižnice rôzne vzdelávacie podujatia.

V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline pripravila takéto vzdelávacie podujatie pre všetky inštitúcie, ktoré poskytujú knižničné služby či už verejnosti alebo vlastným zamestnancom.

Dňa 10.6.2013 sa podujatia v Krajskej knižnici v Žiline zúčastnila Mgr. Zuzana Majchráková .

Program podujatia:

 –       Medziknižničné výpožičné služby

–       Vyhľadávanie v online katalógoch SNK a ďalších slovenských knižníc

–       Služba Spýtajte sa knižnice

Informácie o elektronických informačných zdrojoch na internete