FYZIKÁLNA SÚŤAŽ

imagesDňa 15. decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Preukázané vedomosti žiakov ohodnotili Mgr. Anna Medviďová a RNDr. Pavel Grančič.

Teší nás , že žiaci našej školy prejavujú záujem o štúdium fyziky.

Bodové ohodnotenie troch najlepších:

1.miesto Adam Miškovčík III.AM 35 bodov
2.miesto Jakub Kováč I.CP 23 bodov
3.miesto Daniel Vranko II.AM 21 bodov

Ocenení žiaci si odniesli pekné vecné ceny a diplomy.

Tešíme na ďalší ročník súťaže.

IMG_1210 IMG_1213 IMG_1215