ŽUPNÁ KALOKAGATIA – postupové kolo

Dňa 13.06.2024 sa konal na Strednej športovej škole v Žiline už 17. ročník športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2024.

Tentokrát sa najskôr uskutočnilo postupové kolo, ktorého sa zúčastnilo 54 škôl z Horného Považia, Oravy, Liptova, Turca a Kysúc. Poslaním Župnej kalokagatie, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj pod záštitou jej predsedníčky Ing. Eriky Jurinovej, je spojiť krásu tela i ducha.

Našu školu v tomto ročníku reprezentovali: Ema Jánošíková – I.BP, Michaela Vojtušová – I.BP, Lukáš Ťapaják – I.AU, Filip Bandžuch – II.BP a Matúš Ščevko – III.AP. Preteky pozostávali z behu na 3 km v teréne so 7 kontrolnými stanovišťami, v ktorých museli žiaci preukázať okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti v podobe hodu granátom na cieľ, prehupu na lane a streľby zo vzduchovky, ktorá sa ako každý rok stala pre náš tím osudná, a pripravila nás o najviac trestných sekúnd. Tie nás, bohužiaľ, pripravili o postup do finálového kola medzi 15 najlepších škôl. Z oblasti teórie mali žiaci možnosť oboznámiť sa so zdravotnou prípravou, dopravou, geografiou, ekonomikou, históriou, topografiou a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Tieto disciplíny sme zvládli na výbornú, bez straty trestnej sekundy, čo nám však nepomohlo, a spomínaná streľba nás na základe získaných trestných sekúnd vyradila z postupu. Jedným z odkazov „Kalokagatie“ je: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa,“ preto by som chcela poďakovať menovaným žiakom našej školy za ich bojovnosť a vzornú reprezentáciu.

PaedDr. Milučká Monika