ZA zelený Kraj

Žilinský samosprávny kraj pripravil krajský festival environmentálnych organizácií pre stredné školy s názvom ZA zelený Kraj. Zúčastnili sa ho žiaci I.BP, I.AM a I.BM triedy spolu s vyučujúcimi: Ing. Z. Dubovickou, Mgr. A. Medviďovou a Mgr. L. Škrkom.

Festival sa uskutočnil v areáli Budatínskeho parku a v Kaplnke Budatínskeho hradu, ktorá je zasvätená  Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, kde sa premietal film „Šanca prežiť“ o záchranárskej stanici pre zranené živočíchy v Zázrivej.

Po otváracom ceremoniáli nasledovalo predstavenie prítomných organizácií a ich aktivít.

V areáli parku mali pripravené svoje stánky: Národný park Malá Fatra, EKOSTAV, Katedra vodného hospodárstva krajiny – Stavebná fakulta STU v Bratislave, Upracme Slovensko o.z., Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Správa CHKO Kysuce, Správa CHKO Strážovské vrchy, Rozvojová agentúra ŽSK, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Sekcia pre mládež ŽSK a Populair.

Na workshopoch sme sa dozvedeli o dôležitosti zadržiavania vody v prírode, správne sme vytriedili odpad, prefiltrovali sme vodu, pomocou čuchu sme určovali, o akú rastlinu ide, rozoznávali sme vtákov podľa spevu, hmatom sme určovali predmety, ochutnávali sme aj rôzne druhy rastlinných mliek. Virtuálna realita nás zaviedla do sveta atómov, zisťovali sme čistotu ovzdušia, vypočítali sme uhlíkovú stopu, počítali sme výkon a mnoho ďalšieho. Zaujímavou bola aj moderovaná diskusia – EKO do školy? o dôvodoch na zmenu našich každodenných návykov. Na záver všetkých prítomných potešil koncert kapely Cherries&Therapy.

Ing. Zdenka Dubovická