Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi

Slovenská katolícka charita v Bratislave pripravila potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi, ktorá sa uskutočnila v obchodnom reťazci Tesco, v termíne od 10. do 23. júna 2024.

Na základe doterajšej spolupráce sa Slovenská katolícka charita obrátila s prosbou o dobrovoľníkov na našu školu. Študenti: Vanesa Lisíková, Martina Bieliková a Matej Súkeník z II.AP a Filip Tinko z I.AP sa dňa14. 06. 2024 zúčastnili tejto zbierky. Podstata ich činnosti spočívala v rozdávaní kupónov,  ktoré následne zákazníci naskenujú so sumou a Tesco za vyzbieranú sumu daruje potraviny ľuďom v núdzi.  

Našim dobrovoľníkom patrí spoločne veľké ĎAKUJEME. 

Ing. Martina Čelková