Odborná exkurzia v SK – FOTOS 

Dňa 14.06.2024 sa žiaci z III.AP triedy spolu s vyučujúcou Mgr. Annou Medviďovou  zúčastnili v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo odbornej exkurzie v spoločnosti SK – FOTOS, s.r.o. Žilina.

Táto moderná spoločnosť existuje v Žiline so 100 % účasťou zahraničných partnerov s dlhoročnými skúsenosťami so spracovávaním termoplastov technológiou vstrekovania plastov injection moulding – a vyfukovania plastových PMMA glóbov. Spoločnosť sa vyprofilovala medzi najväčších výrobcov parkových a záhradných svietidiel. Sortiment plastových výrobkov sa využíva v doprave, stavebníctve, automobilovom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle. Tiež sa tu vyrábajú plastové prvky svietidiel a celé svietidlá značky MARECO LUCE. Časť výroby tvoria rôzne plastové potreby pre domácnosť a kuchyňu.

Počas  exkurzie si žiaci mali možnosť prezrieť aj predajňu a servis Mercedes-Benz/MOTOR-CAR Žilina, a.s. na Rosinskej ceste. Počas prehliadky najnovších modelov áut a po odbornom výklade si žiaci detailnejšie prezreli vystavené automobily.

 Z exkurzie sme si priniesli nielen  propagačné materiály, ale aj pekné zážitky.

Mgr. Anna Medviďová