KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

V dňoch 05.06. – 07.06.2024 a 10.06. – 12.06.2024 sa žiaci z tried III.AP, III.BP, III.CP, III.AM, III,BM a II.AU zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ), ktorý je povinnou súčasťou vyučovacích predmetov v rámci štátneho vzdelávacieho programu.

Náplň kurzu pozostávala zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a v riešení mimoriadnych situácií.  V prvom turnuse kurzu nám počasie prialo a tak v rámci vzájomnej spolupráce s vojakmi, konkrétne s 5. plukom špeciálneho určenia, mohli naši žiaci absolvovať v areáli vojenského objektu rôzne aktivity na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pre nich vojaci pripravili. Učili sa pracovať s mapou, v praxi aplikovať poskytnutie prvej pomoci, zvládať metódy záchrany, vedieť vyhodnotiť nebezpečnú situáciu a vedieť sa správne zachovať. Mali možnosť vyskúšať si – prostredníctvom cvičných zbraní – streľbu na cieľ, prekonávať prekážky a zistiť, ako sú na tom so svojou kondičkou. Bohužiaľ, v druhom turnuse už žiaci také šťastie nemali a vzhľadom k zlému počasiu museli vojaci improvizovať a všetky aktivity presunúť do telocvične, kde si však už nemohli žiaci vyskúšať streľbu zo vzduchovky a prekonávanie prekážok. V ďalší deň nášho plánovaného programu nám počasie v oboch turnusoch prialo a my sme sa v rámci pohybu a pobytu v prírode mohli vybrať na turistiku na vrch Straník, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 769 m. Žiaci mali možnosť výhľadov na okolité vrchy Kysuckej vrchoviny, časť Žilinskej kotliny a Malú Fatru. Na posledný deň si pán učiteľ Ing. B. Nemček v rámci turistiky pripravil pre žiakov zábavnú hru geocaching, čo je vlastne spojenie hry a turistiky. Základnou myšlienkou hry je hľadať  v exteriéri skryté nádoby s pokladmi (nazývané kešky).  

Kurz ochrany života a zdravia dal žiakom priestor rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti o ochrane zdravia a života, ktoré boli  zamerané hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných a aktívnu účasť na ochrane prírody v mieste konania. V prípade potreby sa naučili vykonať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať najmä našim vojakom z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorí sa podieľali na organizácii KOŽAZ a pre našich tretiakov si pripravili zaujímavý program, za čo im  patrí obrovské ĎAKUJEME za úsilie, ktoré vynaložili na jeho celkovú prípravu.

PaedDr. Milučká Monika