Certifikáty za program Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech pripravila nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko.  Je určený žiakom stredných škôl.

Program u žiakov rozvíja:

  • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
  • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
  • schopnosť riešiť problémy,
  • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad,
  • praktické zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie.

Žiaci druhých ročníkov odborov 3760 M Prevádzka a ekonomika dopravy a 3767 M Dopravná akadémia majú možnosť zážitkovou formou prejsť za 10 mesiacov celú náplň tohto predmetu. Jeho veľkou výhodou je praktická činnosť a nie memorovanie poučiek.

V II. AP tento predmet vyučovala Ing. Martina Čelková a v II.BP Ing. Bystrík Nemček, PhD.

Na základne aktívnej práce svojich študentov využili naši vyučujúci možnosť udelenia certifikátov za aktívny prístup v spomínanom predmete. V II.AP toto ocenenie dosiahli všetci študenti -19  a v II.BP 6  študentov.

Ing. Martina Čelková