Zážitkové centrum pre mladých nadšencov vedy a techniky Motio

V dňoch 21.05. a 23.05.2024 triedy I.AU, I.AP, II.AP, II.CP a ped. dozor Mgr. J. Dutková, Ing. Ľ. Hrbáňová, Ing. E.  Remetová,  Mgr. M. Crhová a Mgr. A. Medviďová navštívili novootvorené Zážitkové centrum na Žilinskej univerzite v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline s Nadáciou Kia Slovakia otvorila  Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky s názvom Motio. Jeho posolstvom je vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku a podporiť ich logické myslenie hravou formou. Aj naši žiaci návštevou tohto centra lepšie spoznávali fungovanie vecí okolo seba, no rovnako získavali aj technické zručnosti a pochopenie vedeckých princípov v oblastiach so zameraním na dopravu.

V centre sme našli 38 interaktívnych exponátov, digitálnu techniku, aplikácie na tému pohybu a pohonu, robota, no aj interaktívnu triedu a obľúbenú virtuálnu realitu, dvíhanie automobilu, pokusy na optiku a mnoho ďalších. Aj abstraktné koncepty sa zdali byť prístupnými a zábavnými.

Vďaka pozitívnej odozve na návštevu UNIZA MOTIO veríme, že sme prebudili u našich žiakov detskú zvedavosť a prirodzenú túžbu po poznaní.

Mgr. Anna Medviďová