Slávnostné ukončenie maturitných skúšok

Niečo sa končí, niečo sa začína – taká je „ kniha života.“

28. mája 2024 sa  po maturitných skúškach v škole zišli  absolventi z piatich maturitných tried na slávnostnej rozlúčke.

Nadišiel dlho očakávaný deň, čas vyhodnotenia a lúčenia.  Čas posunúť sa v živote ďalej. Zavŕšila sa jedna etapa  života. Na absolventov čakajú nové životné výzvy, či už na nových pracoviskách, alebo na ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

ZRŠ, Ing. Juliana Duháčková vyhodnotila MS a žiaci s najlepšími výsledkami boli ocenení.

 Zoznam ocenených žiakov – MS 2024:

TriedaPriezvisko a menoZnámky z MS
IV.APCabadaj Marián2,2,1,1
IV.APHolienka Samuel1,1,1,1
   
IV.BPHantuchová Linda1,1,2,1
IV.BPKonkoľová Viktória1,1,2,1
IV.BPKuricová Karolína2,1,1,1
IV.BPMajcherová Jessica1,1,2,1
IV.BPMajtánová Júlia1,1,1,1
IV.BPMindek Matej1,1,2,1
IV.BPRudinská Zuzana1,1,1,1
   
IV.BMChovanec Samuel2,1,1,1
IV.BMGabčík Emil2,2,1,1
   
IV.AMĎuraj Marián2,1,2,1
IV.AMKavecký Šimon2,1,1,1
IV.AMMasárová Zuzana1,1,2,1
IV.AMPiliar Michal1,1,1,1

Neúspešní boli na maturitných skúškach 11 žiaci.

Predseda školskej maturitnej komisie Mgr. J. Rovňan vo svojom príhovor prirovnal etapu dozrievania vína, ktorá sa volá „školenie vína,“ k našim  absolventom, v ktorých  je energia, slnko, mladosť a dozrievanie.

Pani riaditeľka – Ing. Mária Vítová, PhD., MBA v slávnostnom príhovore zdôraznila, že škola poskytla žiakom veľa príležitosti osvojovať si nové vedomosti, ale iba od nich záleží, ako ich v živote uplatnia. Všetkým absolventom popriala veľa šťastia, zdravia a predovšetkým úspešný štart do nového života. Ocenila žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravili na MS a dosiahli najlepšie  možné študijné vedomosti a praktické  zručnosti. Aj pre tých, ktorým to v máji nevyšlo, mala povzbudivé slová.

Poďakovanie si zaslúžia triedne učiteľky: Ing. M. Fabiniová, Ing. J. Kostolná, Mgr. A. Medviďová,  PaedDr. M. Milučká a Mgr. P. Panáková, ktoré sa tiež pričinili o výsledky žiakov a ich rast, aby sa stali úspešnými ľuďmi.

Všetkým absolventom gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalšej etapy života.

Mgr. Anna Medviďová