Návšteva Budatínskeho hradu

Dňa 21.05.2024 sa študenti I.CP zúčastnili prehliadky Budatínskeho hradu spolu s pedagogickým dozorom Ing. Ivetou Drahnovou a Ing. Martinou Čelkovou. Budatínsky hrad sa nachádza pri sútoku riek Váhu a Kysuce a je obkolesený Budatínskym parkom, v ktorom dominujú staré platany, javory a lipy.

Hrad bol zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Študenti mali možnosť v ňom vidieť zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny a okolia. Zaujímavosťou bola zbierka katovských mečov, či predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území mesta cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá. Súčasťou expozície sú aj trojrozmerné modely Budatínskeho hradu v rôznych historických obdobiach, dobové kostýmy aj najvzácnejšie exponáty z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky.

Študenti mali možnosť vidieť Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom, ale aj loveckú miestnosť s poľovníckymi trofejami. Návštevu Budatínskeho hradu sme zavŕšili výstupom na hradnú vežu s vyhliadkou na mesto Žilina, kde na jednotlivých podlažiach boli sprístupnené expozície viažuce sa k dejinám hradu: historické mapy, obrazáreň, expozícia hodín.

Ing. Martina Čelková