SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

Vo štvrtok  21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu.

Svetový deň Downovho syndrómu nám symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami.

Tradičnou iniciatívou v rámci Svetového dňa Downovho sydrómu je Ponožková výzva. Rozdielne ponožky sa stali  symbolom  Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože aj ľudský chromozóm má tvar ponožky.

Našu školu táto každoročná tradícia nenechala ľahostajnými a poniektorí učitelia spolu so žiakmi prejavili solidaritu a tým podporili ľudí s Downovým syndrómom, za čo im patrí veľké poďakovanie. Ukázali spolu, že im títo ľudia nie sú ľahostajní a svojim gestom tak vyjadrili, že inakosť patrí do nášho života.

ĎAKUJEME:)

Školský podporný tím a Školský parlament SOŠD