Oblastné kolo Autoopravár Junior 2024

Dňa 20.03.2024 sa žiak triedy III.AU učebného odboru autoopravár mechanik Stanislav Malík spolu s vyučujúcim Ing. Jozefom Nociarom  zúčastnil oblastného kola súťaže Autoopravár Junior 2024. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch praktického vyučovania Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach.

Vyhlasovateľom uvedenej  súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Súťaže sa zúčastnilo spolu 20 žiakov. Svoje zručnosti a vedomosti si mali možnosť overiť na stanovištiach, ktoré pripravili firmy Bosch a Škoda. Prvé dve miesta obsadila Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žilina a tretie miesto získala usporiadateľská škola z Košíc.

 Ing. Jozef Nociar