Exkurzia v GS1

13. marca 2024 mali žiaci z triedy II.AP v sprievode vyučujúcej – Ing. Moniky Beňovskej jedinečnú príležitosť nahliadnuť do zákulisia laboratórií firmy GS1 v Žiline.

Táto firma je  poprednou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

  • GS1 vytvára a spravuje najrozšírenejší systém štandardov v distribučnom reťazci, ktorý zahŕňa:
  • jedinečné riešenia na identifikáciu lokalít, výrobkov a zásielok, čiarové kódy a EPC/RFID tagy,
  • štandardy pre elektronickú synchronizáciu a výmenu údajov.
  • Štandardy GS1 umožňujú efektívny, bezpečný a viditeľný distribučný reťazec vo viacerých sektoroch.
  • GS1 je riadená viac ako miliónom spoločností, ktoré používajú systém štandardov vo viac ako šesť miliardach transakcií denne v 150 krajinách.

Exkurzia začala prehliadkou priestorov laboratórií, kde sa študenti oboznámili s každodennými operáciami a významom GS1 v globálnom dodávateľskom reťazci. Vrcholom návštevy bol podrobný workshop o novom formáte čiarových kódov, ktorý predniesol pán Peter Kolarovszki, jeden z hlavných expertov spoločnosti. Vysvetlil študentom ako nový formát čiarových kódov výrazne zlepšuje efektivitu a presnosť pri spracovaní a sledovaní produktov v rôznych odvetviach – od výrobcu až po spotrebiteľa. „Tento nový formát čiarových kódov predstavuje revolúciu v obchode a logistike,“ povedal, „umožňuje uchovávať viac informácií na menšom priestore, čo zjednodušuje manipuláciu s tovarom a znižuje pravdepodobnosť chýb.“

Študenti sa tiež dozvedeli o prínosoch tohto pokroku pre spotrebiteľov, ako sú rýchlejšie pokladničné systémy, lepšie informácie o produktoch a zvýšená bezpečnosť potravín. Pán Kolarovszki zdôraznil, že v dnešnej dobe, keď je dôraz kladený na presnosť a efektivitu, hrajú inovácie v čiarových kódoch kľúčovú úlohu.

Exkurzia do GS1 neobohatila študentov II.AP len o teoretické poznatky, ale poskytla im aj cenný pohľad na praktické využitie učiva vo svete reálneho obchodu. Je nesmierne dôležité, aby študenti videli, ako sa to, čo sa učia v triede, uplatňuje v praxi. Táto exkurzia im poskytla hmatateľný príklad významu technológie v modernom obchode.

Návšteva firmy GS1 v Žiline bola pre študentov nielen vzdelávacím zážitkom, ale aj inšpiráciou pre ich budúce kariérne smerovanie. Ukázala im, že inovácie a technológie sú motormi, ktoré poháňajú svet k lepšiemu a efektívnejšiemu zajtrajšku.

Ing. Monika Beňovská