Exkurzia na Medzinárodnom letisku v Žiline

Počas prebiehajúcich maturitných skúšok sa žiaci I.BP a II.BP zúčastnili dňa 13. 03. 2024 exkurzie na Medzinárodnom letisku v Žiline, ktoré sa nachádza v Dolnom Hričove.

Exkurziou nás sprevádzal vedúci útvaru technickej obsluhy, ktorý žiakom  na úvod  porozprával celú históriu žilinského letiska. Žiaci boli oboznámení so základnými postupmi po príchode pasažierov na letisko, dozvedeli sa ako prebieha check – in a kontrola batožiny. Niektorí mohli svoje tašky odložiť na kontrolný pás a následne im pracovníčka vysvetlila postup pri odhaľovaní zakázaných predmetov nachádzajúcich sa v samotnej batožine. Člen hasičského zboru ukázal žiakom hasičskú výbavu auta potrebnú pri záchrane v čase leteckého nešťastia.                       

V priestoroch letiska sa nachádza aj vyradený vládny špeciál JAK40, ktorý slúži ako učebná pomôcka študentom Žilinskej univerzity v Žiline a mohli do neho nahliadnuť aj naši žiaci. Vládny špeciál, v ktorom sa vystriedalo niekoľko prezidentov SR, poskytlo Žilinskej univerzite Ministerstvo vnútra SR. Na letisku prebieha aj výcvik pilotov Žilinskej univerzity a tak mali naši žiaci možnosť vidieť aj prilietať a vzlietať lietadlá.

Pevne veríme, že pre našich žiakov bola táto exkurzia zaujímavým obohatením a inšpiráciou v štúdiu, ale aj v budúcom pracovnom smerovaní.

PaedDr. Monika Milučká