25. ročník zbierky Hodina deťom

Hodina deťom sa zameriava cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom.

Na Slovensku je v súčasnosti takmer 150-tisíc rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti ako samoživitelia. Celkový počet detí v týchto rodinách predstavuje viac ako 200-tisíc. Za posledných osem rokov sa riziko prepadu do chudoby u týchto rodín zvýšilo najviac v celej EÚ.

Nakoľko osud takýchto detí a rodín nie je ľahostajný ani nám, rozhodli sme sa opäť po roku zapojiť do verejnej finančnej zbierky. Študenti s veľkým srdcom a dobrými úmyslami boli:

Emma Mahútová, Diana Jurigová z I. BP, Martina Bieliková, Matej Súkeník, Martin Prílepok z II.AP, Dominik Verčík, Róbert Turčík, Jakub Murárik, Juraj Valčuha z II.CP a Martin Zdurjenčík z III.BP.

Celkovo sme vyzbierali 172,07 €.

Veľké poďakovanie patrí dvojici Martin Zdurjenčík a Martina Bieliková, ktorí vyzbierali 66,03 €.

Výnosom verejnej zbierky bude Nadácia pre deti Slovenska podporovať individuálnych žiadateľov z radov jednorodičov, rovnako ako aj organizácie pomáhajúce  rodinám s jedným rodičom, ktoré sa ocitli v núdzi.

Ešte raz ĎAKUJEM všetkým zúčastneným za snahu pomôcť.

Ing. Martina Čelková