LYŽIARSKY VÝCVIK

Opäť sa nám stretol rok s rokom a naši prváci sa už tradične zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode.

Po pozitívnom ohlase žiakov minulého ročníka sme sa rozhodli zopakovať si aj minuloročné lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina s ubytovacím zariadením Apartmány Humno. Pre veľký záujem našich prvákov sa ako každý rok lyžiarsky výcvik uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý termín bol od 05.02. – 09.02.2024 a druhý od 12.02. – 16.02.2024. Výcvik sa konal pod vedením PaedDr. Moniky Milučkej a inštruktorov lyžovania a snowboardingu Ing. Dagmar Valentovej, RNDr. Márie Baníkovej a Ing. Bystríka Nemčeka, PhD. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov z tried I.AP, I.BP, I.CP, I.AM a I.BM.

Na začiatku kurzu boli žiaci rozdelení do družstiev podľa výkonnosti. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu, žiaci si osvojili základy lyžovania a snowboardingu a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

Bohužiaľ, v tomto školskom roku nám neprialo počasie, zima sa neukázala vo svojej plnej kráse, ale i napriek tomu si žiaci užili lyžovačku. Vo voľnom čase mali priestor navštíviť wellnes, aby zregenerovali svoje telo a našli sme si čas aj na 9 km prechádzku. Vo večerných hodinách mali žiaci s našimi milými zdravotníkmi praktickú ukážku poskytovania prvej pomoci.

Na záver lyžiarskeho výcviku sme mali naplánované lyžiarske preteky, ktoré sa nám však v prvom turnuse pre nepriaznivé počasie nepodarilo zorganizovať, ale v druhom turnuse už stálo počasie na našej strane a žiaci si mohli plánované preteky užiť a zmerať si svoje sily.

Vyhodnotenie pretekov v II. turnuse:

       Lyžiari 1. skupina:                                                         Lyžiari 2. a 3. skupina:

  1. miesto: Hrehor Samuel (I.BM)                                  1. miesto: Cedzová Laura (I.BP)
  1. miesto: Homola Šimon (I.BM)                                  2. miesto: Murgašová Lucia (I.BP)
  2. miesto: Jánošíková Ema (I.BP)                                  3. miesto: Mahútová Ema (I.BP)

PaedDr. Milučká Monika