Logistika v praxi

31. január je pre žiakov dňom vydávania výpisov polročnej klasifikácie, pre nás, žiakov IV. AP triedy, to bol deň nových skúseností a poznatkov.

Pod vedením Ing. Emerencie Remetovej sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o. , ktorá je členom holdingu KRPA. Centrála spoločnosti, výrobný závod a centrálny distribučný sklad sídlia v Bytči-Hrabové.

V areáli spoločnosti nás privítal riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Zajac a spoločne sme sa presunuli do zasadacej miestnosti, kde nám pán riaditeľ predstavil históriu a produktové portfólio firmy.

Spoločnosť bola založená v roku 1991. V priebehu krátkeho obdobia sa stala poprednou spoločnosťou v oblasti papierenských výrobkov. KRPA Slovakia spol. s r.o. je výrobca a veľkoobchod s papierom, papierenskými výrobkami a kancelárskymi potrebami. Hlavný sortiment spoločnosti tvoria poštové obálky, xerografický papier, tabelačný papier, kotúčiky do pokladní, školské zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby. Výrazný podiel v ich sortimente tvorí zákazková výroba, najmä potlačené obálky a adresné tlačivá. Kancelárske potreby dodávajú v rámci celého Slovenska do jedného dňa.

Nás najviac zaujímala oblasť logistiky. Dozvedeli sme sa, prečo je taká dôležitá, ako ovplyvňuje konkurencieschopnosť podniku a zároveň spokojnosť zákazníka. Rozprávali sme sa o význame automatizácie nielen materiálového, ale hlavne informačného toku. Zistili sme, čo všetko má vplyv na to, aký bude dizajn zošitov, do ktorých píšeme poznámky v škole. A ako to v podniku funguje sme mohli vidieť aj na vlastné oči. Navštívili sme oddelenie marketingu, distribúcie a zákazníckeho servisu a našu návštevu sme ukončili v distribučnom sklade, kde sme videli aj obežné regálové systémy v praxi.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá, mali sme možnosť overiť si reálne fungovanie a význam funkčnej logistiky v praxi.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Ing. Petrovi Zajacovi za čas, ktorý nám venoval a informácie, ktorými nás obohatil.