Dni profesie v Bytči

Dňa 06.02.2024 sme sa zúčastnili na propagácií stredných škôl v kultúrnom dome v Bytči spolu s ďalšími 25. strednými školami.

Podujatie malo navštíviť podľa pozvánok 500 žiakov spolu s rodičmi a výchovnými poradcami.

DNI PROFESIE je podujatie určené pre žiakov  8. a 9. ročníkov oboch základných škôl v pôsobnosti mesta Bytča, ich rodičov a pozvaní boli aj žiaci zo základných škôl v celom okrese (Predmier, Súľov, Veľké Rovné – Ústredie, Kotešová, Štiavnik, Kolárovice…).

Organizátormi akcie bola ZŠ Ulica mieru Bytča pod patronátom primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika a v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Bytči.

O štúdium na našej škole prejavili vážny záujem desiatky prítomných deviatakov a ich rodičov. Veľmi sa tešíme, že naša škola má dobré meno nielen v našom okrese, ale aj v susedných okresoch.

Našu školu propagovali: Mgr. Anna Medviďová, Ing. Matej Kubiš, PhD, ktorý tiež kvalifikovane informoval o duálnom štúdiu so spoločnosťou  Scania s.r. o. Propagácie školy z pozície žiaka sa tentokrát výborne zhostil  Andrej Tavač z II.BM triedy.

Mgr. Anna Medviďová