Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy UP GROUP

Dňa 24. 11. 2023 sa v priestoroch našej školy konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy III. AP – UP GROUP.

Prezident spoločnosti – Jorik Hlavatý, privítal všetkých prítomných akcionárov. Následne si zvolili členov do orgánov valného zhromaždenia. Predsedom sa stal Alexander Piaček, zapisovateľom Igor Zubaj, overovateľmi Karin Turianová a Marek Fűrberger, skrutátormi (sčítavačmi hlasov) budú Dávid Dej, Adam Jakubský, Andrej Cabadaj a Richard Rzeszoto.

Manažment študentskej firmy oboznámil prítomných akcionárov so Stanovami študentskej spoločnosti a Podnikateľským plánom.

Do dozornej rady boli vymenovaní a schválení: Ing. Monika Beňovská, Ing. Juliana Duháčková a Samuel Malec.

Po skončení valného zhromaždenia prezident študentskej firmy urobil online registráciu do simulovaného obchodného registra, kde bola po kontrole vystavená Zakladacia listina, ktorá oprávňuje študentskú firmu k podnikateľskej činnosti.

Študentom želáme veľa podnikateľských úspechov a tešíme sa na ich aktivity – vianočné trhy, vianočná tombola a športový vianočný turnaj.

Ing. Martina Čelková