ŠKOLSKÉ KOLO V BEDMINTONE

Školské kolo v bedmintone sa stalo už každoročnou tradíciou a vždy pred Majstrovstvami okresu SŠ organizujeme pre žiakov tento turnaj, aby mali všetci žiaci príležitosť ukázať svoje schopnosti a reprezentovať tak našu školu.

Dňa 14.11.2023 sa na turnaj prihlásilo 26 žiakov. Priestor dostali chlapci i dievčatá. Hralo sa vyraďovacím systémom a dvaja najlepší spomedzi dievčat i chlapcov postúpili a budú reprezentovať našu školu na Majstrovstvách okresu v bedmintone, ktoré organizuje Okresný úrad v Žiline – Odbor školstva, dňa 16.11.2023.

V semifinálových kolách už bola rivalita medzi žiakmi veľká a po niektorých dramatických zápasoch boli výsledky nasledovné:

Žiaci:

1. miesto – Samuel Mlynár – III.BP

2. miesto – Samuel Špánik – III.CP

3. miesto – Matej Hrošovský – I.CP

Žiačky:

1. miesto – Anna Mária Danihelová – III.BP

2. miesto – Ema Jánošíková – I.BP

3. miesto – Viktória Šošková – II.AP

Všetkým súťažiacim ďakujeme za predvedenú bojovnosť a skvelé výkony. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na Majstrovstvách okresu v bedmintone.

PaedDr. Monika Milučká

Mgr. Jana Dutková