Prvé online školenie manažmentu študentskej firmy so neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko

Dňa 24.11.2023 sa manažment študentskej firmy UP GROUP: Jorik Hlavatý – prezident študentskej firmy a viceprezidenti – Patrik Zemančík, Karolína Gregušová, Matúš Ščevko a Natália Ďugelová z triedy III.AP zúčastnili prvého online školenia manažmentu.

Školenie viedli dobrovoľníci z Junior Achievement Alumni Slovakia, menovite: Nina Porubänová, Filip Fabián, Alex Blandón, Diana Lešková a Andrea Uličná, pod „krídlami“ Grétky Balátovej, manažérky programu Aplikovaná ekonómia.

Alumni je národná sieť študentov a mladých profesionálov rozvíjajúca podnikateľského ducha po skončení programov Junior Achievement Slovensko. Absolventi majú založené vlastné STARUPy, prípadne pomáhajú v iných STARTUPoch alebo robia dobrovoľníkov, ktorí sú aktívni pre Junior Achievement Slovensko pri rôznych aktivitách, workshopoch a eventoch.

Andrea Uličná je vedúcou Alumni JA Slovensko, v šk. r 2017/2018 pracovala v študentskej firme Pomegranate ako viceprezidentka financií. Vyrábali zelený čaj

Nina Porubänová bola prezidentkou študentskej firmy Ligo v šk. r. 2021/22. Najväčší úspech študentskej firmy bol postup do medzinárodnej súťaže Company of the year. V súčasnosti študuje na Masarykovej univerzite v Brne, odbor Programovanie a vývoj aplikácií.

Diana Lešková – členka študentskej firma ESO v šk. r. 2019/2020. Aktuálne je študentkou práva v Trnave.

Filip Fabián – v šk. r. 2017/2018 bol viceprezidentom výroby študentskej firmy Trimmi. Dnes študuje biznis v Kodani a popritom pracuje ešte v dvoch startupoch.

Alex Blandón – v šk. r. 2020/2021 bol členom študentskej firmy TUČI, kde vyrábali univerzálne ekologické čističe.

Mladí školitelia informovali manažment našej študentskej firmy o praktických činnostiach jednotlivých oddelení – prezidenta firmy o vedení firmy, o ľudských zdrojoch, financiách, výrobe a marketingu.

V závere školenia školitelia porozprávali, čo im dala študentská firma: príležitosti, skúsenosti, získali komunikačné zručnosti, možnosť sebarealizácie, uvedomenie si svojej sebahodnoty a rovnako aj zbavenie sa trémy pri verejnom vystupovaní. Zhodli sa na tom, že študentská firma bola pre nich veľkým prínosom, ktorá ich aj po rokoch posúva na ich profesionálnej ceste ďalej.

Veríme, že dvojhodinové školenie prebudilo mnohé talenty aj v našich spolužiakoch, ktorí v tomto školskom roku zastávajú manažérske funkcie.

Ing. Martina Čelková