IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV

Rok sa s rokom stretol a my sme opäť slávnostne prijali našich nových prváčikov medzi seba. Aj v tomto školskom roku boli žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov prijatí do študentského cechu.

Brány do študentského života sa rozhodli svojim najmladším spolužiakom otvoriť žiaci III.BP za spoluúčasti členov školského parlamentu. V stredu 16. 11. 2023 sa všetci prváci zišli v telocvični, aby sa oficiálne stali žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Moderátorskej úlohy sa zhostil Roman Vaňovič z III.BM, ktorý celú akciu otvoril slávnostným príhovorom, po ktorom odznela známa študentská hymna Gaudeamus igitur. Spoluorganizátorka Mária Trulíková z III.BP sa so svojimi spolužiakmi a členmi školského parlamentu postarali o skvelú atmosféru. Pre prvákov si pripravili rôzne zaujímavé a vtipné úlohy, ktoré museli žiaci splniť, aby sa oficiálne mohli stať súčasťou našej školy. Na záver museli vybraní žiaci prečítať sľub za všetkých žiakov prvých ročníkov.

Počas celej akcie vládla výborná nálada a na záver dostal každý prvák či prváčka na pamiatku imatrikulačnú listinu a spomienkový darček.

Žiakom z III. BP a členom Školského parlamentu SOŠ dopravnej v Žiline patrí obrovská vďaka za prípravu a realizáciu tohtoročných imatrikulácii.

PaedDr. Milučká Monika