iBobor

V dňoch 7. a 9. novembra 2023 sa konal na našej škole už 17. ročník súťaže Informatický bobor, skrátene iBobor. Žiaci súťažili v 2 súťažných kategóriách.

V kategórii juniori súťažili žiaci: I. AU – 11 žiakov, I.AM – 20 žiakov, I.AP – 16 žiakov, I.BM – 1 žiak, I.BP – 19 žiakov, I.CP – 9 žiakov, II.AM – 13 žiakov, II.AP – 16 žiakov, II.BM – 24 žiakov, II.BP – 16 žiakov, II.CP 1 žiak.

V kategórii seniori súťažili žiaci: III. AM – 1 žiak, III.AU – 16 žiakov, III.BM – 23 žiakov, III.BP – 18 žiakov, IV.AM – 16 žiakov, IV.AP – 2 žiaci.

Organizovaním národnej verzie informatickej súťaže iBobor patríme ku skupine asi 60 európskych aj mimoeurópskych krajín, ktoré túto súťaž organizujú. iBobor nie je súťaž pre osvietených počítačových šampiónov, ale pre každého, kto rád používa počítač, rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v oblasti informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. V súťaži sa nezameriavame na preverovanie pamäti, ani nepodstatných faktov. Skúšame, či majú dievčatá a chlapci chuť popremýšľať, potrápiť sa a dokázať (si), že počítače nie sú iba na vyhľadávanie informácií na internete a na komunikáciu s kamarátmi. Súťaž sa tento školský rok po tretíkrát organizuje v spolupráci s firmou aSc Applied Software Consultants s.r.o. a to konkrétne v ich prostredí EduPage. Žiaci súťažili online cez svoj webový prehliadač a mohli súťažiť aj na svojich smart telefónoch. Podobne, ako v minulých ročníkoch, dostal žiak kód, ktorým sa v určený deň prihlásil do svojho súťažného priestoru na webe. Tam našiel 15 úloh, ktoré mal vyriešiť za 40 minút. Niektoré z úloh boli jednoduché, s odpoveďou, ktorú súťažiaci vyberá zo štyroch ponúknutých možností. Iné boli malými interaktívnymi úlohami, napr. s programátorským či algoritmickým zameraním. Pri nich žiaci zvyčajne museli nájsť určitý postup na riešenie niektorého problému – teda nájsť múdre riešenie na malú múdru úlohu. Súťaž organizuje Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou partnerov aSc Applied Software Consultants s.r.o., Soitron, Freedu a Slovenskej informatickej spoločnosti.

Úspešného riešiteľa sme tento rok nemali.

Traja najúspešnejší z kategórie Junior ( I. a II. ročník)

1. 2196.-2326. miesto Alex Krajčí – II.AP – 49,34 bodov

2. 2696.-2707. miesto Tomas Frink – II.BM – 46,68 bodov

3. 2696.-2707. miesto Lukáš Gajdošík – II.BM – 46,68 bodov

Traja najúspešnejší z kategórie Senior ( III. a VI. ročník)

1. 950.-1012. miesto Zuzana Masárová – IV.AM – 45,33 bodov

2. 1366.-1370. miesto Marianna Vrábľová – III.BP – 41,32 bodov

3. 1530.-1570. miesto Martin Zdurjenčík- III.BP – 38,67 bodov

Ing. Zdenka Dubovická