Festival ľudskosti mladých 202

Po predchádzajúcich úspešných dvoch ročníkoch sa členovia Školského parlamentu SOŠ dopravnej v Žiline opäť zapojili do akcie vyhlásenej Radou mládeže Žilinského kraja – Festivalu ľudskosti mladých, ktorý bol v tomto ročníku zameraný na prejavenie ľudského prístupu a úcty k seniorom.

Cieľom bolo prepojiť mládež a seniorov, podporiť komunitný život obyvateľov a aktívne doň zapojiť mladých ľudí.

Akcia sa v tomto roku niesla v duchu motta festivalu: „Ideme robiť svet krajším a ľudskejším prejavením úcty k seniorom. Mladé ruky a srdce pre seniorov!“

A tak sa naši žiaci – členovia školského parlamentu – rozhodli, že aj oni sa pokúsia urobiť svet krajším a ľudskejším a vďačnosť a úctu k seniorom prejavia nezištnou pomocou pri obchodnom centre Kaufland, kde pomáhali našim seniorom s nákupom potravín a pomocou s odvozom až domov.

V dnešnom uponáhľanom svete sa stále častejšie stretávame s nevšímavosťou a nezáujmom o druhých ľudí. Žijeme v dobe, v ktorej už nie je také bežné niekoho nezištne potešiť a preto sme sa rozhodli opäť sa zapojiť do krásneho projektu organizovaného RMŽK a ukázať mladým ľuďom, ako byť k sebe bližšie, správať sa k sebe milšie a vzájomne si pomáhať.

Koordinátorka ŠP: PaedDr. Milučká Monika