Dotyky

Od 07. 11. 2023 bola v našej škole inštalovaná výstava portrétových fotografií klientov Centra sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline.

Prostredníctvom portrétov sme mali možnosť nahliadnuť do krehkých duší týchto ľudí, ktorí rovnako ako my, majú svoje emócie, túžby, sny a záľuby. Možno majú fyzické ťažkosti, možno majú psychické problémy, ale čo majú určite – je srdce na pravom mieste. Ich veľkým pomocníkom vo svete inakosti je práve anglický seter Ozzy spolu s majiteľkou a dobrovoľníčkou v jednej osobe – pani Norikou Jagerovou.

Jednotlivé fotografie zachytávajú emócie, ktoré vznikli pri canisterapii klientov.

Výstava vyvrcholila  dňa 20.11.2023 priateľskou návštevou, kde 8 klientov zariadenia spolu s pani riaditeľkou – Ing. Anetou Litou Vavrikovou a dobrovoľníčkami prišli do našej školy. Študenti z I.BP, II.AP a III.AP triedy mali možnosť vidieť na „vlastné oči“ ľudí z fotografií. Zoznámili sa tak s Marekom, Tomáškom, Zdenkou, „vozíčkárom“ Ivanom a ďalšími. Po príchode Ozzyho a Noriky sa atmosféra uvoľnila ešte viac. Všetci sa tešili z psíka. Marek sa s ním prišiel poláskať, Tomáš porozprával ako Ozzy rád vyhľadáva pamlsky a reaguje na povely. Zdenka rozpovedala svoj zážitok o zoznámení sa s Norikou. Okrem „živého psíka Ozzyho“ majú aj látkového, ktorému rozprávajú pri terapiách o svojich momentálnych náladách, obavách  a strachoch. Aj látkový Ozzy je súčasťou terapie.

Čo bolo cieľom tohto stretnutia, stretnutia s inakosťou? Priblížiť svet očami týchto ľudí, priblížiť ich problémy – napr. problém mobilného telefónu v centre na vzdelávaní, ich život, ich socializáciu. Uvítali by dobrovoľníkov, či už z radov študentov, prípadne aj pedagogických zamestnancov. V súčasnosti pracuje v tomto centre Pavla Capková zo IV.BP triedy cez dobrovoľníctvo a odbornú prax. V minulosti to bol Patrik Zemančík z terajšej III.AP triedy, ktorý chodil za klientami a s „vozíčkármi“ chodil aj na prechádzky.

Čas strávený s našou návštevou ubehol veľmi rýchlo. Naše ďakujem patrí pani riaditeľke Ing. Márii Vítovej, PhD., MBA, zástupkyniam Ing. Eve Rezníčkovej a Ing. Juliáne Duháčkovej, p. učiteľke Mgr. Márii Sikorovej za umožnenie, sprostredkovanie, podporu takéhoto stretnutia a vytvorenie pozitívnej klímy v našej škole.

„ Ak budete ľudí súdiť, nebudete mať čas ich milovať…..“

                                                                                         Matka Tereza

Ing. Martina Čelková