BEH 17. NOVEMBRA

Pri príležitosti Dňa študentstva sa 08.11.2023 konal už 57. ročník Behu 17. novembra, ktorý je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku.

Jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, AC UNIZA a Slovenská asociácia univerzitného športu. Tieto preteky sa už stali každoročnou tradíciou, na ktorej nemôžu chýbať ani žiaci našej školy. Spolu bolo pripravených 11 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úvod patril už tradične mládeži, ktorá tvorila väčšinu štartovného poľa.

Farby našej školy hájili žiaci: Prílepok Martin, Žofčík Jaroslav, Koričár Jakub, Krejnus Lukáš, Mičúch Jakub, Mriška Filip, Špánik Samuel, Čuraj Tomáš, Jánošíková Ema, Vojtušová Michaela a Murgašová Lucia.

Najlepšie sa v kategórii dievčat darilo Eme Jánošíkovej z I.BP, ktorá sa v obrovskej konkurencii umiestnila na peknom 21. mieste. V kategórii chlapcov skončil s najlepším časom Martin Prílepok z II.AP, ktorý obsadil 20. miesto.

Všetkým menovaným žiakom patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.

PaedDr. Milučká Monika