EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 26. septembra 2023 sme si pripomenuli aj na našej škole, Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, už 11. ročníkom  Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci z I.BM, III. AP, III.BP a III. AU triedy.

Rada Európy v roku 2001, počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových súťaží.

Prínos jazykového vzdelávania, príležitosti a možnosti, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, pripomenula žiakom  v tento deň Mgr. Anna Medviďová. Štúdium cudzieho jazyka je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiakom otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance.

Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že cudzie  jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, napr. prostredníctvom tvorby projektov. Vzniknuté plagáty budú krášliť jazykovú učebňu. Atmosféru dopoludnia spríjemňovali nemecké rozprávky a pesničky.

Mgr. A.  Medviďová