Župná kalokagatia 2023

Aj tento rok sa pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej, konalo regionálne kolo športovo-vedomostnej súťaže pod názvom Župná kalokagatia 2023.

Akcia sa uskutočnila dňa 15. 06. 2023 v spolupráci s Odborom školstva a športu a Spojenou školou Rosinská cesta 4, Žilina. Hlavným poslaním tohto podujatia bolo spojiť krásu tela i ducha. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

Kuricová KarolínaIII.BP
Červenec MartinIII.AP
Danihelová Anna MáriaII.BP
Prílepok MartinI.AP
Jakubík PatrikII.BP

Žiaci museli absolvovať úlohy, ktoré boli rozdelené do siedmich stanovíšť a mali tak možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou a streľbou zo vzduchovky. Tento ročník sa do súťaže zapojilo až 48 stredných škôl. Preteky pozostávali z behu na 3 km v teréne, kde v intervaloch cca 500 m boli kontrolné stanovišťa. Na prvom stanovišti bola streľba zo vzduchovky, kde mal každý člen družstva k dispozícii 5 výstrelov na 5 terčov. Na druhom stanovišti sa museli naši žiaci popasovať s prehupom na lane. Na treťom stanovišti bol pripravený hod granátom, kde mal každý člen družstva 2 hody. Na štvrtom stanovišti bolo pripravené čítanie z mapy. Piate stanovište bolo spojené so zdravotnou prípravou. Šieste stanovište bolo o praktických ukážkach a na siedmom stanovišti museli naši žiaci absolvovať test z viacerých tém. Najviac komplikovanou disciplínou bola pre našich žiakov streľba zo vzduchovky, kde sme stratili najviac času a za každé minutie terča sme boli penalizovaní trestnými sekundami. Ostatné disciplíny zvládli naši žiaci na výbornú, ale to nám už na postup medzi najlepších 15 škôl, ktoré postupujú do finálového kola, nestačilo. V športe všeobecne platí heslo: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, a preto patrí našim žiakom veľká vďaka za ich bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.

Bystrík Nemček