Young Car Mechanic – Slovenské finále

Dňa 03.05.2023 sa uskutočnilo finále súťaže Young Car Mechanic v hoteli Impozant vo Valčianskej doline.

Našu školu reprezentoval žiak Mário Bucsanszký z III.AU triedy spolu s vyučujúcimi Ing. M. Kubišom, PhD. a Ing. J. Nociarom. Pre Mária bolo pripravených 8 stanovíšť, na ktorých sa musel popasovať s rôznymi úlohami ako napr. nastavenie rozvodového mechanizmu vznetového motora, kontrola mechatroniky automatickej prevodovky, meranie tolerančných hodnôt dvojhmotného zotrvačníka a diagnostika vozidla za pomoci systému BOSCH.

Mário sa účasťou na tejto súťaži prebojoval medzi 8 najlepších mladých automechanikov na Slovensku, avšak ďalej nepostupuje.

Srdečne ďakujeme Máriovi za reprezentáciu školy a gratulujeme mu k mnohým  dosiahnutým úspechom, ktoré získal počas štúdia na našej škole..

                                                                                                          Ing. Matej Kubiš, PhD.