Čas lúčenia

29. mája 2023 sa zišli po maturitných skúškach v škole absolventi z piatich maturitných tried na slávnostnej rozlúčke.

Nadišiel dlho očakávaný deň, čas vyhodnotenia a lúčenia a čas posunúť sa v živote ďalej. Žiaci s najlepšími výsledkami z maturitných skúšok boli ocenení. Na samé jednotky zmaturovali z 92 maturantov dvaja žiaci:

Andrej Bielečka, IV.BM

Radoslav Madleňák, IV.BP

S jednou dvojkou ukončili štúdium:

Viliam Herco, IV.AM

Martin Mikunda, IV.BM

Marek Gábor, II.AN

Matej Líška, II.AN.

S vyznamenaním skončili ešte:

Erik Vrábel, IV.AM

Dávid Kubaščík, IV.BM

Andrej Minárik, IV.BM

Timea Funiaková, IV.BP

Lenka Jašurková, IV.AP.

Neúspešní boli na maturitných skúškach desiati žiaci.

Poďakovanie si zaslúžia triedne učiteľky: Ing. M. Čelková, Ing. Z. Dubovická, Mgr. A. Medviďová, Mgr. Z. Mišíková, Ing. D. Valentová, ale tiež všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa pričinili o výsledky žiakov a ich rast, aby sa stali úspešnými ľuďmi.

Všetkým absolventom gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalšej etapy života.

Mgr. Z. Mišíková