Slávnostná rozlúčka s maturantmi

Slnečné piatkové predpoludnie, dňa 12.05.2023 bolo pre našich tohtoročných  maturantov posledným, pretože pred samotnou ústnou maturitnou skúškou prišli naposledy do školy, rozlúčiť sa so svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi.

Slávnostná rozlúčka sa začala v školskej jedálni, kde ich privítali svojim príhovorom členovia školského parlamentu a zároveň aj maturanti – Radoslav Madleňák a Šimon Mazán, ktorí vo svojom príhovore poďakovali svojim triednym učiteľom, pani riaditeľke a celému pedagogickému zboru za obetavosť, cenné rady a vedomosti, ktoré sa učitelia počas celých štyroch  rokov snažili žiakom predať.

Po príhovore zaznela pre maturantov študentská hymna Gaudeamus igitur. Hneď po odznení posledných tónov sa mikrofónu zhostila pani riaditeľka – Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, ktorá žiakom popriala veľa úspechov nielen pri zvládnutí maturitnej skúšky, ale i v ich ďalšom osobnom či pracovnom živote. K slovám pani riaditeľky sa pridala aj koordinátorka Školského parlamentu a jeho členovia. Na záver pani riaditeľka vyhodnotila a ocenila najlepšiu žiačku 4. ročníka, ktorou sa stala žiačka IV.AP – Lenka Jašurková. Zároveň poďakovala odchádzajúcim členom Školského parlamentu – Radoslavovi MadleňákoviŠimonovi Mazánovi – za ich aktívnu prácu počas celého štúdia.

Po slávnostnom ukončení programu v školskej jedálni sa naši maturanti presunuli naposledy do svojich tried, aby si od svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a mohli sa rozlúčiť aj so svojimi mladšími spolužiakmi, či pedagógmi. Teraz im už zostáva len naplno využiť akademický týždeň, aby  úspešne zvládli ďalší míľnik vo svojom živote – ústnu maturitnú skúšku.

A čo dodať na záver?

„Milí naši maturanti,

želáme Vám, aby ste z brán našej školy vykročili tou správnou nohou. Nech sa splnia Vaše sny, nech ste neustále obklopení tými správnymi ľuďmi a v neposlednom rade, nech sme na Vás hrdí nielen my, Vaši učitelia, ale i Vaši najbližší.“

Veľa šťastia!