Parádny deň 2023

Dňa 26.05.2023 sa v areáli Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina uskutočnil už 13. ročník netradičného športového podujatia s názvom Parádny deň, tento rok s podtitulom Víťazstvo je pri nás!

Aj nad tohoročným podujatím prevzala záštitu predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – Ing.  Erika Jurinová. Cieľom akcie bolo podporiť komplexný prístup sociálnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím, hlavne ich psychosociálnych funkcií pomocou športových aktivít a spolupráce s osobami bez zdravotného hendikepu.

Naša škola nadväzovala na dlhoročnú partnerskú spoluprácu a v zastúpení žiakmi z I.BP triedy a Martinom Brišom z III.AM a Samuelom Bebčákom z III.BM triedy sme sa spolupodieľali na zabezpečovaní sprievodných aktivít. Prítomných hostí sme potešili stánkom s maľovaním na tvár a tetovaním na telo, obliekli sme sa do kostýmov rozprávkových postavičiek a touto formou sme rozveseľovali a povzbudzovali prítomných a fotili sme sa s nimi. Doviezli sme aj trenažér jazdy, ktorý prevádzkovali Martin a Samuel a potešili súťažiacich aspoň virtuálnou jazdou.

Sponzorsky sme sa podieľali aj na zabezpečení sladkej odmeny vo forme cukrovej vaty a tiež občerstvenia počas akcie.

Ďakujeme žiakom našej školy za ich aktívny, obetavý a nezištný prístup a dúfame, že o rok si spolu opäť užijeme PARÁDNY DEŇ:).