Odborná exkurzia –  ZSSK Cargo Slovakia, a. s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  vznikla  01. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 180-ročnú históriu železníc na Slovensku.

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb, priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy, spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami (zdroj www.zscargo.sk).

Dňa 24.05.2023 mali žiaci z tried I.AP, I.BPI.BM možnosť oboznámiť sa bližšie s pravidlami prevádzky v železničnej nákladnej doprave a vozidlovým parkom ŽS Cargo Slovakia, a.s..

Na stanici v Lietavskej Lúčke nás privítala  Ing. Miriam Laššáková, prednostka strediska prevádzky, sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby. Na úvod sme sa oboznámili s poslaním spoločnosti, následne nám pani Ing. Laššáková rozprávala o procese prepravy nákladov od objednávky až po zaradenie vozňa do vlaku. Poukázala na zodpovednosť jednotlivých subjektov prepravného procesu, aj na chyby, s ktorými sa v praxi stretla. Následne sme sa presunuli k pristaveným nákladným vozňom, kde sa žiaci bližšie oboznámili s ich konštrukciou a pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri ich prechádzke. Žiaci si mohli vyskúšať kontrolu funkčnosti bŕzd, upevňovanie nákladu na vozne, zabezpečenie dverí a otvorov na vysokostenných a uzavretých vozňoch, ako aj spájanie vozňov do vlaku.

Žiakom sa praktické ukážky veľmi páčili a aktívne sa zapájali do jednotlivých činností. Ďakujeme zamestnancom spoločnosti ŽS Cargo Slovakia, a. s. za ich ochotu, ústretovosť a čas, ktorý nám venovali.