Odborná exkurzia v DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žilina  s. r. o. je spoločnosť, v ktorej má mesto Žilina 100%-ný  podiel a ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu od 01.11.1993 (zdroj www.dpmz.sk). Dňa 23.05.2023 sa žiaci III.BM triedy zúčastnili odbornej exkurzie priamo v priestoroch trolejbusovej vozovne na Kvačalovej ulici.

Po úvodnom školení o BOZ a PO v priestoroch vozovne sme pod vedením vedúceho údržby trolejbusov, Ing. Pavla Mojžíša, zamierili na pracovisko dispečingu. Mali sme možnosť sledovať premávku na deviatich monitorovaných križovatkách, reálnu prevádzku autobusov a trolejbusov a tiež sme sa oboznámili s prácou dispečerov. Ing. Mojžiš predstavil žiakom aj aplikáciu Smart Žilina, prostredníctvom ktorej môžeme získať dôležité a zároveň zaujímavé on-line dopravné informácie, umožňujúce efektívne rozhodovanie pri výbere druhu dopravy alebo trasy prepravy.

Ďalšou zastávkou bola umyvárka a hala údržby trolejbusov. Dozvedeli sme sa, že technický stav trolejbusov podlieha prísnej kontrole.   V priebehu 15 minút sa vykoná kontrola vybraných miest na prebíjanie. Videli sme rôzne dielne, pneuservis a aj stanovištia na kontrolu „tykadiel,“ teda zberačov elektriny.

DPMŽ sa môže pochváliť ja elektrobusmi, ktoré najazdia denne 100 km na vybraných linkách, dobíjajú sa dvakrát za deň aj pomocou pantografového nabíjania. Vo vozovom parku má DPMŽ aj parciálne trolejbusy, čo  je trolejbus s hybridným pohonom. Alternatívny pohon mu umožňuje jazdu bez trakčného trolejového vedenia, teda s operatívnosťou autobusu.

Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. je taktiež súčasťou Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja, čo zvyšuje atraktivitu cestovania dopravnými prostriedkami hromadnej dopravy.

Ďakujeme vedeniu DPMŽ, že nám umožnili nahliadnuť do ich „kuchyne“ a obzvlášť pánovi Ing. Pavlovi Mojžišovi za čas, ktorý nám venoval a zaujímavé informácie.